สังเวยพิษไลน์ สั่งเด้ง ผกก.สน.ภาษีเจริญ ไปอยู่ควบคุมฝูงชน ขาดจากตำแหน่งเดิม ทำ ผบก.น.9 เสื่อมเสีย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

วันที่ 20 มิ.ย. 2567 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 209/2567 เรื่อง ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ และรักษาราชการแทน ภายหลังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2567 เวลาประมาณ 23.00 น.

ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีคำสั่ง ที่ 203/2567 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2567 พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สนภาษีเจริญ โพสต์ข้อความลงในไลน์ 2 กลุ่ม มีเนื้อหาในทางเสื่อมเสียต่อพล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และทางราชการเป็นอย่างมาก จากกรณีดังกล่าว

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้สั่งการให้ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้รับผิดชอบงานจเรตำรวจ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผลการตรวจสอบยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงตามที่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ กล่าวอ้าง แต่อย่างใด

และเนื่องจาก การโพสต์ข้อความของ พ.ต.อ.ไพโรจน์ มีมูลความผิดทางวินัยตำรวจ ในเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบโดยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการมีความเห็นทางคดี หรือการตรวจพิสูจน์ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง, ไม่รักษาระเบียบการเคารพตามสายการบังคับบัญชา ยศ และตำแหน่ง

, ไม่สุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ, กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคี ระหว่างข้าราชการตำรวจ และกระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน, รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร

อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความใน ม.66 และ ม.108 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงสั่งการ

1.พ.ต.อ.ไพโรจน์ ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน มอบหมาย

2.พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รองผบก.น.9 รักษาราชการแทน ผกก.สน.ภาษีเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน