“สนามเด็กเล่นเสี่ยงตาย” อุทาหรณ์เตือนภัย เด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตในสนามเด็กเล่น (ชมคลิป)

วัยอันตราย อย่าให้ตายก่อนโต ตอน สนามเด็กเล่นเสี่ยงตาย


สนามเด็กเล่น พื้นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตจะเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย และไม่มองข้ามอุบัติเหตุที่มักเกิดจากพฤติกรรม หรือความชำรุดไม่ได้มาตรฐานของเครื่องเล่น จนนำมาสู่ความบาดเจ็บหรือร้ายแรงจนเสียชีวิต ผู้ปกครอง คุณครูควรสอนเด็กๆ ของตั้งแต่ยังเล็กถึงวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกต้องและเหมาะสม