กาญจนบุรี เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ ‘โควิด’ 25 ราย โดยมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ พร้อมเปิดสถานที่เสี่ยง สาธารณสุขเร่งฆ่าเชื้อทุกสถานที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ และได้มีการค้นหาผู้ป่วยด้วยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุก พบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ รวมจำนวน 25 ราย โดยมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ 2 ราย, อำเภอเมือง 15 ราย, อำเภอท่าม่วง 4 ราย และ อำเภอไทรโยค 1 ราย

ส่วนอีก 3 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เป็นผู้ป่วยเพศชาย 13 ราย และเพศหญิง 12 ราย ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1.ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 4 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ สถานบริการ กทม.

2.ผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 7 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ สถานบริการ กทม.

3.ผู้ป่วยชาย อายุ 18 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2

4.ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ ร้านอาหารย่านสถานบริการ กทม.

5.ผู้ป่วยครูหญิง อายุ40 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

6 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 15 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

7.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 16 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

8.ผู้ป่วยครูชาย อายุ 29 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต (ไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค )

9.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

10.ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

11.ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

12.ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

13.ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

14.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

15.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ13 ปี อยู่ในพื้นที่ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

16.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อกลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

17.ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 13 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต (ไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)

18.ผู้ป่วยหญิง อายุ 41 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564
แหล่งติดเชื้อ กรุงเทพฯ (ไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)

19.ผู้ป่วยหญิง อายุ 24 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กรุงเทพฯ

20.ผู้ป่วยหญิง อายุ 47 ปี อยู่ในพื้นที่ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

21.ผู้ป่วยหญิง อายุ 40 ปี อยู่ในพื้นที่ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

22.ผู้ป่วยหญิง อายุ 29 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต (ไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)

23.ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 13 ปี (ข้อมูลและไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

24.ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 15 ปี (ข้อมูลและไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

25.ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี (ข้อมูลและไทม์ไลน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) ตรวจพบเชื้อ 10 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อ กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำเข้าสู่การกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ ตามระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันและตรวจหาเชื้อซ้ำต่อไป

สำหรับสถานที่ แหล่งชุมชน สถานบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ตามที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนโรค ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ จะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ในสถานที่ทุกแห่ง ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน