ขสมก.แจ้ง พนง.ติดเชื้อโควิด 8 คน ทั้งธุรการ-โชเฟอร์-กระเป๋ารถเมล์ ปฏิบัติงาน 14 คัน

18 ก.ย. 2564 - 00:50 น.

ขสมก.แจ้ง พนง.ติดเชื้อโควิด 8 คน ทั้งธุรการ-โชเฟอร์-กระเป๋ารถเมล์ ปฏิบัติงาน 14 คัน เร่งฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า พบพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 8 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 62 เพศชาย อายุ 52 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลธนบุรี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยชุมชนวัดพระยาไกร โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 62 จำนวน 3 คัน ดังนี้

1.1 รถโดยสาร หมายเลข 4 – 40492 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.10 น.
1.2 รถโดยสาร หมายเลข 4 – 40444 ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.45 น.
1.3 รถโดยสาร หมายเลข 4 – 40523 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.10 น. และวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.10 น.

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 26 เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 จำนวน 2 คัน ดังนี้

2.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70149 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
2.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70138 ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 14.30 น.

3.พนักงานธุรการ ระดับ 2 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 เพศหญิง อายุ 55 ปี ได้เข้ารับ
การตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางปะกอก

4.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เพศชาย อายุ 32 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 71 จำนวน 2 คัน ดังนี้

4.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80487 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 14.30 น., วันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 ข 14.30 น., วันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.25 – 13.25 น. และวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 14.10 น.
4.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80090 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.40 – 15.40 น.

5.พนักงานธุรการ ระดับ 4 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 เพศชาย อายุ 54 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนวมินทร์

6.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 38 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.47 น. ณ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 14.28 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 1 คัน คือ

6.1 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40043 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.25 น., วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.00 น., วันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.30 น., วันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.40 น., วันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 13.10 น. ,วันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.45 – 14.00 น., วันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 13.00 น. และวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.45 – 13.00 น.

7.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 70 เพศชาย อายุ 45 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ สถาบันบำราศนราดูร โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลบุษราคัม โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 70 จำนวน 5 คัน ดังนี้

7.1 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 7 – 55155 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.05 – 08.45 น.
7.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50007 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.20 – 09.40 น. วันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.35 – 10.40 น. และวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.15 – 09.40 น.
7.3 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50452 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 10.35 น. และวันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.35 – 07.50 น.
7.4 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 7 – 55173 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 08.15 น. และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.50 น.
7.5 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50501 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.20 – 17.30 น.

8.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เพศชาย อายุ 46 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.45 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 71 จำนวน 1 คัน คือ

8.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80213 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 14.20 น., วันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 14.10 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น., วันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น., วันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.25 – 13.25 น., วันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 13.50 น. และวันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 13.50 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ขสมก. ได้พักการใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ขสมก.แจ้ง พนง.ติดเชื้อโควิด 8 คน ทั้งธุรการ-โชเฟอร์-กระเป๋ารถเมล์ ปฏิบัติงาน 14 คัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง