ฟุ้งดัชนีรายได้เกษตรกรพ.ค. เพิ่มขึ้น 10.34% แต่ปาล์ม-สับปะรด-หมู ราคาร่วง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร ซึ่งวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนพ.ค. 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค. 2560 สัดส่วน 10.34% สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนพ.ค. 2561 ลดลงจากเดือนพ.ค. 2560 สัดส่วน 4.89% โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตปาล์มทะลายสูงขึ้น ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการซื้อภายในประเทศลดลง สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกกระจุกตัวและมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาด และ สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการ จากสภาพอากาศที่เย็นลงในช่วงฤดูฝน

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกมีความต้องการข้าวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมการส่งมอบตามคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า เงาะโรงเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเปิดเทอม จึงมีความต้องการใช้ไข่ไก่เพื่อการบริโภคมากขึ้น ประกอบกับมาตรการเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพ.ค. 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค. 2560 คิดเป็น 16.00% โดยสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน และสุกร หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนมิ.ย. 2561 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย. 2560 สัดส่วน 7.87% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น สัดส่วน 8.34%

ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง 0.44% สำหรับสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมิ.ย. 2561 ได้แก่ ยางพารา โดยผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค. 2561 เนื่องจากเกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยาง ขณะที่ผู้ซื้อต้องการยางเพื่อส่งมอบ สับปะรด คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนพ.ค. 2561 และ สุกร คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เป็นผลจากสภาพอากาศที่เย็นลงในช่วงฤดูฝนจะทำให้สุกรโตเร็ว

ทั้งนี้ เดือนก.ค. 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนดัชนีราคา คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก.ค. 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และ เงาะ

บทความก่อนหน้านี้นักธรณีฯ เผยโอกาสรอด13ชีวิต ในถ้ำหลวง เพราะเคยสำรวจมาแล้ว!
บทความถัดไปเกมดัง เดอะซิม ถูกสั่งแบน-ลบจากแอพสโตร์ ปมรักร่วมเพศของตัวละคร