ไทยผนึกกำลังเพื่อนบ้าน กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม ถกภาคเอกชน CLVT หารือมันสำปะหลัง สร้างอำนาจต่อรองประเทศคู่ค้า

ไทยผนึกกำลังเพื่อนบ้าน จัดประชุมภาคเอกชน CLVT หารือมันสำปะหลัง สร้างเสถียรภาพด้านราคามันสำปะหลัง เผยตลาดส่งออกสดใสมูลค่ากว่าพันล้าน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดการประชุมหารือของผู้ประกอบการสินค้ามันสำปะหลังระหว่างไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คู่ขนานกับงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018) เพื่อตอกย้ำความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของอาเซียน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมหารือของภาคเอกชนระหว่างไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม ในหัวข้อ “Sustainability of Tapioca Competitiveness” ในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังระหว่างกันในประเทศ CLVT ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายสำคัญของโลก โดยทุกฝ่ายได้มีโอกาสมาพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การตลาด โอกาสและทิศทางการค้ามันสำปะลังในอนาคตร่วมกัน เพื่อสร้างเสถียรภาพราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน
โดยมีผู้แทนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยร่วมหารือกับผู้แทนสมาคมมันสำปะหลังจากประเทศ CLV ซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร โดยทุกฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ทำให้เข้าถึงข้อเท็จจริงด้านการผลิต สถานการณ์โรคพืช สถานการณ์การตลาดของแต่ละประเทศ และร่วมกันประเมินทิศทางและสถานการณ์ด้านการค้ามันสำปะหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะให้ฝ่ายกัมพูชา ลาว เวียดนาม ประสานแจ้งผู้แทนของสมาคมที่เป็นผู้ประสานงาน (Focal Point) ของแต่ละประเทศเพื่อจะจัดให้มีการประชุมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และต่อยอดไปสู่การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและหาวิธีลดต้นทุนการผลิตร่วมกันต่อไปในอนาคต ตลอดจนสามารถสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้าสำคัญอีกด้วย และที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรของทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนามและไทย

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เน้นการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต และผลักดันให้ราคามันสำปะหลังของไทยมีราคาดีขึ้นและทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.625 ล้านตันมูลค่า 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.99% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 26.16% ทั้งนี้ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.94 ล้านตันมูลค่า 933.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

บทความก่อนหน้านี้อัพเดตเหตุเรือล่มภูเก็ต 45ชีวิตเซ่นทะเลคลั่ง! ลุยกู้ซากเรือจมทะเลลึก
บทความถัดไปชงครม. ก.ย. ไฟเขียวการบินไทยซื้อเครื่องบินใหม่ 23 ลำ กว่าแสนล้าน