ปลัดคมนาคมคนใหม่ ชูนโยบาย “สมาร์ต ทรานสปอร์ต”

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงแนวนโยบายการบริหารงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ว่า จะชูนโยบาย “สมาร์ต ทรานสปอร์ต” เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีความสุข โดยนำนวัตกรรมเช่น แอพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาช่วย ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายสมาร์ต ซิตี้ ของรัฐบาล

โดยจะใช้ยุทธศาสตร์คมนาคม 4 ด้านในการขับเคลื่อนนโยบาย คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่ง ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ 2. การพัฒนาความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ 3. การเร่งแก้ปัญหาจรจา และ 4. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐบาลไทยได้มีการลงนามในข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์กับหลายประเทศไว้

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า จากนี้กระทรวงคมนาคมจะต้องใช้ยุทธศาสตร์นำการพัฒนา ไม่ใช่ใช้โครงการนำเหมือนที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีด้วย โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป หากหน่วยงานไหนเสนอของบประมาณ โดยไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่ตอบโจทย์นโยบายได้ ไม่ต้องเสนอของบประมาณมา เพราะจะไม่อนุมัติงบประมาณให้แน่นอน

“ผมเป็นปลัดสั้นๆ เพียง 2 ปี เท่านั้น ต้องเร่งทำงานต้องเริ่มนับ 1 ให้ได้ กับนโยบาย สมาร์ต ทรานสปอร์ต เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่มีความสุข หากกรมไหน หน่วยไหน ไม่กำหนดยุทธศาสตร์มาในแผนเสนของบประมาณ ผมก็จะไม่อนุมัติงบประมาณให้”

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงคมนาคมจะต้องกลับไปจัดทำโครงการใหม่ๆ ภายใต้นโยบาย สมาร์ต ทรานสปอร์ต มาเสนอกระทรวงด้วย เช่น กรมทางหลวงอาจจะต้องเสนอโครงการสมาร์ต โรด นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดทำถนนอัจฉริยะเพื่อลดอุบัติเหตุ เป็นต้น, บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน อาจจะต้องไปทำโครงการสมาร์ตแอร์พอร์ต เหมือนกับประเทศสิงคโปร์

สำหรับ 4 ยุทธศาสตร์ที่จะนำมาขับเคลื่อนนโยบายนั้น กระทรวงคมนาคมจะต้องการหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกระทรวงเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เดินหน้าได้ เช่น ยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ อาจจะต้องหารือเพิ่มเติมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขอให้เข้ามาสนับสนุนโครงการพัฒนาความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ, หารือกับกระทรวงคลัง เพื่อขอยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจขนส่งที่ใช้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำโครงการกรีนทรานสปอร์ต โดยกลับไปคิดรูปแบบวิธีการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมานำเสนอ เช่นการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในระบบสาธารณะ เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้แจ้งข้อหา! ‘อั้งยี่ซ่องโจร’ วินจยย.สาว ใส่เสื้อต้องห้าม ส่งตัวนอนคุก
บทความถัดไปหนุ่มหลุดโลก! ของขึ้นแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่หยุด แผลเต็มตัว นั่งแปลงร่างบนโรงพัก