Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 2563

คมนาคมเคาะปี 62 อัดฉีดลงทุน 3.7 แสนล้าน ลุย 41 โปรเจคยักษ์

10 ธ.ค. 2561 - 18:30 น.

คมนาคมเคาะปี 62 อัดฉีดลงทุน 3.7 แสนล้าน ลุย 41 โปรเจคยักษ์ เน้นหนัก“ทางบก-ทางราง”

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบงบลงทุนทั้งหมด 369,199 ล้านบาท มีจำนวนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับในปี 2561 ราว 44,990 ล้านบาท ทั้งนี้แบ่งออกเป็นงบแผ่นดิน 174,935.98 ล้านบาท และงบรัฐวิสาหกิจ 194,263.06 ล้านบาท

โดยมีโครงการที่จะต้องเร่งลงทุนต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ ,โครงการที่รอและอยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน 5 โครงการ และโครงการที่รอนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติ จำนวน 19 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกได้รับวงเงินลงทุนสูงสุด 165,189.07 ล้านบาท คิดเป็น 44.74% รองลงมาได้แก่ทางราง 153,984.69 ล้านบาท คิดเป็น 41.71% ทางอากาศ 44,150.50 ล้านบาท คิดเป็น 11.96% ทางน้ำ 5,546.61 ล้านบาท คิดเป็น 1.50% และงานด้านนโยบาย 328.17 ล้านบาท คิดเป็น 0.09%

สำหรับหน่วยงานทางบกได้จัดสรรงบรวม 6 หน่วยงาน คือกรมทางหลวง 111,461.43 ล้านบาท คิดเป็น 30.19% ,กรมทางหลวงชนบท 45,229.02 ล้านบาท คิดเป็น 12.25%, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 6,824.83 ล้านบาท คิดเป็น 1.85%, กรมการขนส่งทางบก 1,428.93 ล้านบาท คิดเป็น 0.39%
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสกม.) 223.14 ล้านบาท คิดเป็น 0.06% และบริษัท ขนส่ง จำกัด 21.72 ล้านบาท คิดเป็น 0.01% ส่วนทางรางมี 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 88,974.82 ล้านบาท คิดเป็น 24.10% และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รฟม.) 65,009.87 ล้านบาท คิดเป็น 17.76%

ส่วนทางน้ำ จัดสรรให้ 2 หน่วยงาน คือกรมเจ้าท่า 3,623.23 ล้านบาท คิดเป็น 0.98% และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1,923.38 ล้านบาท คิดเป็น 0.52% ส่วนทางอากาศ จัดสรรให้ 8 หน่วยงานคือ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) 29,558.55 ล้านบาท คิดเป็น 8.01%, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 7,090.20 ล้านบาท คิดเป็น 1.92%, กรมท่าอากาศยาน 5,388.84 ล้านบาท คิดเป็น 1.46%,
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 1,405 ล้านบาท คิดเป็น 0.38%, สถาบันการบินพลเรือน 466.47 ล้านบาท คิดเป็น 0.313%, บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 194.29 ล้านบาท คิดเป็น 0.05%, บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 45 ล้านบาท คิดเป็น 0.01% และบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีส์ตเอเชีย จำกัด 2.15 ล้านบาท คิดเป็น 0.00%

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการประกอบด้วย มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตพุด วงเงิน 20,200 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช วงเงิน 84,600 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2563, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 55,620 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2564, รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น วงเงิน 24,326 ล้านบาท เปิดให้บริการ ส.ค.2562, รถไฟทางคู่ สายอีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 26,459 ล้านบาท เปิดให้บริการ ก.ค.2566

รถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 15,718 ล้านบาท เปิดให้บริการ ก.ค.2564 เปิดให้บริการ ก.พ.2564, รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 5,807 ล้านบาท เปิดให้บริการ ก.พ.2564, รถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วงประจวบ-ชุมพร วงเงิน 12,457 ล้านบาท เปิดให้บริการ ก.ค.2565, รถไฟทางคู่ สายเหนือ ลพบุรี-ปากน้ำโพ วงเงิน 21,687 ล้านบาท เปิดให้บริการ ธ.ค.2565, รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา วงเงินลงทุน 179,412 ล้านบาท คาดว่า จะเปิดให้บริการ ปี 2565

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี วงเงิน 110,116 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566, รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี วงเงิน 56,690 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในปี 2564, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง วงเงิน 54,644 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จในปี 2564, ท่าเทียบเรือชายฝั่งAท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน 1,607 ล้านบาท คาดว่า จะเปิดให้บริการได้ใน ม.ค.2562

ศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ SRTO ระยะที่ 1 วงเงิน 2,031 ล้านบาท เปิดให้บริการไปแล้วเดือนต.ค.ที่ผ่านมา,โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ที่มีการขอเปลี่ยนมาก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศตะวันตกแทนฝั่งตะวันออก วงเงิน 31,819 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา วงเงิน 120,000 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างรอการประกวดราคาในปี 2562 มี จำนวน 5 โครงการประกอบด้วย รถไฟฟ้าชายเมืองสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-หัวหมากและสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง คาดว่าจะประกวดราคาได้ ม.ค.-มี.ค.2562, รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(งานโยธา), รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คาดว่า จะประกวดราคา มี.ค.2562, มอร์เตอร์เวย์ พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก คาดว่าจะประกวดราคา ธ.ค.2561-ก.พ.2562 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส3

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ จำนวน 19 โครงการได้แก่ ศูนย์ซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยาน (MRO) ที่สนามบินอู่ตะเภา, มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เชียงของ จ.เชียงรา
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-ศิริราช และตลิ่งชัน-ศาลายา รถไฟทางคู่ ชุมทางจิระ-อุบล รถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย รถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

รถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-นครพนม, อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ทางวิ่งหรือรันเวย์ที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, รถไฟทางคู่ ปากน้ำโพ-เด่นชัย, รถไฟทางคู่ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, รถไฟทางคู่ราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา, รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่
โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และโครงการก่อสร้างงานโยธา รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และการเดินรถฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มินบุรี

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คมนาคมเคาะปี 62 อัดฉีดลงทุน 3.7 แสนล้าน ลุย 41 โปรเจคยักษ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง