ครม.ไฟเขียว 3 โครงการน้ำ วงเงิน 24,349 ล้านบาท แก้น้ำท่วมอยุธยา

ครม.ไฟเขียว 3 โครงการน้ำ วงเงิน 24,349 ล้านบาท คลอดคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร แก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำจำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 24,349 ล้านบาท ประกอบด้วยคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562-66 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ พิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร เป็นหนึ่งในแผนการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9 แผนงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ำ โดยการขุดคลองระบายน้ำหลากสายใหม่เพื่อผันน้ำเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่อ.บางบาล ถึงอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมความยาว 22.50 กิโลเมตร(กม.) สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร กรอบวงเงินงบประมาณ 1,249 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562-66 โดยโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในลำน้ำยามบริเวณบ้านก่อไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ให้แก่พื้นที่บางส่วนของอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เนื่องจากในฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม ซึ่งโครงการจะเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลา และทำการประมง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ขณะเดียวกันครม.ยังอนุมัติโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562-66 ซึ่งโครงการประตูระบายน้ำ ลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตอ.เมืองสกลนคร และอ.โคกศรีสุพรรณ โดยการก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร โดยผันน้ำลงสู่ลำน้ำก่ำ สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารได้ประมาณ 55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และช่วยเหลือประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร

บทความก่อนหน้านี้เคยบอกล่วงหน้าไว้แล้ว สาวช็อกมาเที่ยวสมุย เจอเพื่อนกลายเป็นศพลอยทะเล
บทความถัดไปครม.ไฟเขียวขยายเวลาฟรีวีซ่าหน้าด่านถึงเม.ย.นี้ หวังดึงนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน-สงกรานต์