เกษตรฯถก อปท. 77 จังหวัด จี้ทำถนนยางพารา “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร”

เกษตรฯถก อปท. 77 จังหวัด จี้ทำถนนยางพารา “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตรว่า การจัดประชุมหารือการดำเนินโครงฯ ได้เชิญผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 77 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ

รวมถึงมาตรฐาน และขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จะมีระยะทางรวม 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ยังได้มีการเตรียมเสนอแผนการใช้ยางพาราอื่น ๆ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ นำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที อาทิ แผ่นยางปูพื้นสนามกีฬา บล็อกยางปูพื้นตัวหนอน
นอกจากนี้กำลังศึกษาแนวทางการใช้ยางพาราในการผลิตเป็นอะไหล่เชื่อมจุดวางหมอนรถไฟ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

“การประชุมวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ ในการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน โดยจะเริ่มต้นการสร้างถนนพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้อนุมัติโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์การเกษตรในการรวบรวม และแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าเตรียมเสนอให้บอร์ดการยางฯ เห็นชอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราอื่น ๆ อาทิ แผ่นยางปูพื้นสนามกีฬา บล็อกยางปูพื้นตัวหนอน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้”

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)กล่าวว่า เชิญกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ แบบมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด และผู้บริหาร กยท. จากทุกภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมประชุม จะได้สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรณีที่มียังข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าในในกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้าโครงการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ ปี 2561 – ปัจจุบัน มีการดำเนินการไปแล้ว มากกว่า 40 จังหวัด ปริมาณยางพารา 12,000 ตัน ทั่วประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, บึงกาฬ, ปราจีนบุรี และสงขลา
ส่วนกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ดำเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, นครพนม, เพชรบุรี, นครนายก, ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี มี ระยะทางกว่า 125.56 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารากว่า 1,749.93 ตัน ทางด้านกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการใน 30 จังหวัด ปริมาณการใช้ยางพารา 10,397 ตัน

บทความก่อนหน้านี้มอบ 5 หมื่น ให้กำลังใจ พยายาล เหยื่อ ร.ต.อ. เมาขับ พุ่งชนรถฉุกเฉิน พาคนท้องส่ง รพ.
บทความถัดไปเหี้ยมจริงๆ! 2 หนุ่มสาวเพิ่งกดเงินเดือน ถูกรถขยี้ดับ ฉกเงิน-มือถือ ปล่อยนอนเจ็บจนตายคู่