เอสเอ็มอีอุตไฟฟ้าฯ กอดคอแต่งตั้งเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติ ฝ่าวิกฤตบาทแข็ง

เอสเอ็มอีอุตฯไฟฟ้าฝ่าวิกฤตบาทแข็ง

เอสเอ็มอีอุตไฟฟ้าฯ กอดคอแต่งตั้งเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติ ฝ่าวิกฤตบาทแข็ง หลังเริ่มกระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

เอสเอ็มอีอุตฯไฟฟ้าฝ่าวิกฤตบาทแข็ง – น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ผลักดันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติ (เนชั่นแนล เซอร์ทิฟิเคชั่น บอดี้) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมระบบการรับรองรายงานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในขอบข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและกลุ่มมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทย มั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการส่งออกกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถลดต้นทุนการส่งสินค้าไปตรวจมาตรฐานในต่างประเทศ รวมทั้งลดระยะเวลาดำเนินการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับเอสเอ็มอีส่งออกของไทย

“ขณะนี้ค่าเงินบาทมีความผันผวนจนเริ่มกระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะเอสเอ็มอี การอำนวยความสะดวกให้กับเอสเอ็มอีกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะทำให้เอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตเงินบาทที่กำลังแข็งค่าได้ นอกจากนี้ ผลจากการที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยคนไทยเอง ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่ดำเนินการต่อจากมาเลเซีย ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนจะมีหน่วยงานรับรองที่ดำเนินการโดยต่างชาติเป็นหลัก”นางนิสาก กล่าว

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คาดการณ์แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2562 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.26% มูลค่าประมาณ 64,133.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.97% และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.55% เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน

บทความก่อนหน้านี้ปรับปฏิทินรับสมัครม.1-ม.4 หลบวันเลือกตั้ง ปรับเกณฑ์ รับนักเรียน เงื่อนไขพิเศษ
บทความถัดไปด่วน! ทูลกระหม่อม เผยทรงใช้สิทธิอย่างสามัญชน ประกาศนำประเทศสู่ความรุ่งเรือง