Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 25 ก.พ. 2563

ตีปี๊บยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ทะลุ 2.3 ล้านราย

23 ม.ค. 2563 - 19:46 น.

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ผลจากการดำเนินงานปี 2562 กอช. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงถึง 2,335,085 คน (ยอด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562) โดยเพิ่มขึ้นกว่า 282% เป็นผลจากการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ที่ว่าการอำเภอ (เสมียนตราอำเภอ 878 อำเภอ) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลังจังหวัด ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง กระทรวงการคลัง เป็นต้น

ทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนสำหรับสมาชิกได้ถึง 4.44% กระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และความผันผวนต่ำ ประกอบด้วย พันธบัตร เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชน ตามลำดับ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 น.ส.จารุลักษณ์ กล่าวว่า กอช. ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนด้านการวางแผนทางการเงิน สร้างความตระหนก เพิ่มความตระหนักรู้เรื่องการออมเงินเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ

สำหรับในปีนี้ กอช. ตั้งเป้ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 คน จากยอดสมาชิก กอช. สิ้นปี 2562 พร้อมเร่งทำงานสร้างเครือข่าย กอช. ประจำหมู่บ้านครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ นำร่อง 25 จังหวัด กว่า 30,000 หมู่บ้าน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการสมัครสมาชิกและการส่งเงินออมสะสม


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ตีปี๊บยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ทะลุ 2.3 ล้านราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง