ทีโอที ย้ำชัดลูกค้า 2.6 ล้านเลขหมาย ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และประธานกรรมการเตรียมการรองรับสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง พร้อมนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย บมจ.ทีโอที ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวงจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย

โดยเป็นสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนระหว่าง บมจ.ทีโอที กับ บมจ.ทรู ในรูปแบบ BTO ซึ่ง ทรู เป็นผู้ลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดตลอดจนที่ดินและอาคาร เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาฯ โดย ทรู ต้องส่งมอบอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จให้ ทีโอที ซึ่งอุปกรณ์ในระบบดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทีโอที ทันที รวมถึงที่ดินและอาคารที่ ทรู จัดหาและติดตั้งต้องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทีโอที ทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จเช่นกัน ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 25 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 29 ต.ค. 2560 นี้

โดยนายอนุรุต กล่าวว่า ตามสัญญาร่วมการงานฯ เป็นการให้บริการในนามของ ทีโอที โดย ทรูเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้ใช้บริการซึ่งเป็นลูกค้าของทีโอทีอยู่แล้ว จึงสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องในคุณภาพบริการที่ดีได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทีโอที เป็นผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่รายใหญ่เพียงรายเดียวของประเทศให้บริการทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาค นอกจากนี้ ทีโอที ยังเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีประสบการณ์และความชำนาญมากว่า 63 ปี มีศักยภาพด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วประเทศ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการบริการจัดการ และมีบุคลากรด้านช่างที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง

นายอนุรุต กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ซึ่ง ทีโอที จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 โดยปัจจุบัน ทีโอที เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าทั้งระบบชุมสาย ระบบการกำลัง ระบบบริหารจัดการ (Management) และการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง การไฟฟ้า และเจ้าของที่ตั้งชุมชนเพื่อการดำเนินการต่อเนื่อง การเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการของลูกค้า อาทิ เงื่อนไขการใช้บริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละด้าน การเตรียมทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของลูกค้าหรือจัดทำข้อมูลเข้าระบบทุกระบบและทดสอบการใช้งานเสมือนจริง

รวมถึงการเตรียมในด้านของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบใบแจ้งหนี้ ระบบการรับแจ้งเหตุเสียและการจ่ายงาน ระบบ Call Center เพื่อรองรับการแจ้งเหตุเสียของลูกค้า ระบบการรับชำระค่าใช้บริการ นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาของเลขหมายภายใน SLA ที่กำหนด โดยปัจจุบัน ทีโอที ได้เตรียมช่องทางติดต่อหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ TOT Contact Center 1100 ช่องทาง Online ที่ Facebook Fan page “@TOTPublic” , http://www.tot.co.th, e-mail : 1100@tot.co.th และ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บทความก่อนหน้านี้“ปู”โดนอีกแล้ว หนุ่มโผล่ขอจับมือหน้าเวที ก่อนควักโชว์จะจะ (คลิป)
บทความถัดไปกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ 35 ลำ บรรเทาท่วมหนัก 3 อำเภอ คาดลงสู่โขงหมดใน 7 วัน