บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรมจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดตัวโครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน หรือ ระบบงานเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for Visa and Work Permit) ว่า ระบบงานนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บีโอไอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อให้บริการแก่ช่างฝีมือชาวต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะรวมการให้บริการของ 3 หน่วยงาน ภายใต้การยื่นคำขอและพิจารณาแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว จากเดิมที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนต้องนำเอกสารจากบีโอไอไปยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จากทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เพื่อขออยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สามารถใช้บริการออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นระบบเดียวกัน โดยการยื่นคำขอออนไลน์เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยลดการจัดทำข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน และโปร่งใส

“โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยปรับปรุงขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ”นางหิรัญญา กล่าว

นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นระบบดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนต.ค. 2560 นี้ ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ และจ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ หรือสมาร์ตซิตี้ของรัฐบาล นอกจากนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานมีแผนขยายการให้บริการให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 2561

บทความก่อนหน้านี้ทีซีเอ็มซีทุ่ม 3 พันล้าน ฮุบพรมไทปิง รีแบรนด์ ‘รอยัลไทย’ รุกตลาดโลก
บทความถัดไป‘พระเทพฯ’เสด็จฯกรองดอกรักเรือนยอดพระจิตกาธานทรงบุษบกใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ไทย