นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัด (เที่ยวไป) จำนวน 3,932 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย) จำนวน 57,867 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 เล็กน้อย ประมาณ 5,835 คน

ส่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (เที่ยวกลับ) บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) จำนวน 3,715 เที่ยว รองผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 42,218 คน

อย่างไรก็ดี พบว่าการเดินทางในปีนี้ลดลงประมาณ 30-35% เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และคาดว่าในวันที่ 31 ธ.ค. จะมีผู้โดยสารเดินทางจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นกาเดินทางในเส้นทางสายสั้น เช่น อยุธยา สระบุรี จันทบุรี เป็นต้น

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวย้ำว่า บขส. ได้ปฏิบัติตามนโยบายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทางรวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน