‘สมคิด’ สั่งแก้ปัญหายางด่วน ‘กฤษฎา’ ตุนเงินเล็งซื้อดันราคา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการ คือ ปัญหายาง หลักการคือ ปัญหายาพาราเป็นปัญหาที่สะสมกันมา 15 ปีที่แล้ว ปลูกยางเฉพาะที่ภาคใต้ เสร็จแล้วก็ขยายไปปลูกภาคเหนือและอีสาน เพราะราคายางสูง ไม่มีสินค้าทดแทน ซึ่งเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มเติม แต่ 15 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันลด ผลผลิตล้นตลาดแต่ไม่เคยมีการคิดเพิ่มมูลค่าให้กับยาง ดังนั้นต้องแก้ไขปัญหา คือ ในระยะสั้น ถ้าจะประคองให้ราคานั้นอยู่ในภาวะที่เหมาะสม สมเหตุสมผลได้อย่างไร เรารู้ว่าต้นทุนการผลิตยางอยู่ที่เท่าไหร่ การที่ราคายางพารานั้นต่ำกว่าต้นทุนไม่ควรอยู่แล้ว

“เกษตรฯ ก็กำลังหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมมือกันขจัดปัญหา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า และเพื่อร่วมผลักดันให้ในระยะยาวราคายางต้องเหมาะสม ต้องเร่งเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย”

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ยางเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ขณะนี้ราคายางอยู่ที่ราคา 46-47 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ซึ่งสัปดาห์หน้าหากราคาไม่ดีขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตราการดังนี้ มาตรการแรกในการแก้ไขปัญหา คือ กระทรวงเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะติดต่อกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมผู้ส่งออก เร่งรัดการซื้อยางให้มากขึ้น

ส่วนมาตรการที่ 2 คือ เนื่องจากที่ผ่านมายางที่ใช้ในส่วนราชการมีแค่ 33,000 ตัน ได้คุยกับกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะมีโครงการซ่อมถนนทั้งหมด จะเร่งให้มีการใช้ยางพาราในส่วนผสมของชั้นกลางการปรับปรุงถนน ที่ถนนสายรอง และถนนหมู่บ้านตามชนบท จะต้องเพิ่มขึ้นจาก 33,000 ตัน ไม่น้อยกว่า 50,000- 80,000 ตัน และหากมาตรการที่ 1 และ 2 ยังไม่สามารถผลักดันราคาได้ จะใช้มาตรการที่ 3 คือ กยท. จะเตรียมงบประมาณซื้อยางกับชาวสวนยางเพื่อดันราคา

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวนา จะมีการฝึกอบรม ภายใต้โครงการเกษตรการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม และชี้แนะให้เกษตรกรรู้วิถีปลูก รู้ปริมาณ มีเบี้ยเลี้ยงให้แก่เกษตรกร ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ ประมาณ 150-300 บาท/วัน เพราะขณะนี้ระหว่างรอฤดูกาลขาย มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผัก ปลูกพืช แต่ยังขายไม่ได้ เพราะราคาตกต่ำ สำหรับเรื่องหนี้สินของเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ตามทะเบียนคนจน 3.96 ล้านคน ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งคัดกรองและสร้างรายได้ และให้เกษตรกรกลุ่มนี้หลุดจากความยากจนโดยเร็ว