นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ประจำ ไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 32,739 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.32 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 53.49 เนื่องจากการปรับลดลงของความเชื่อมั่น ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปรับเพิ่มขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยสตูลเป็นจังหวัดที่มีดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงสุด อยู่ที่ระดับ 57.03 รองลงมา ได้แก่ สงขลา (ระดับ 53.36) นราธิวาส (ระดับ 51.37) ปัตตานี (ระดับ 51.22) และยะลา (ระดับ 50.94)
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 47.58 จากไตรมาสก่อนหน้า ที่ระดับ 49.82 ส่วนความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.94 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส ก่อนหน้าที่ระดับ 57.46

“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความกังวล ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมไตรมาส 1 ปีนี้ตกลง สาเหตุคือปัญหาค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น น้ำมันแพง ส่งผลกระทบทำให้รายได้ลดลง รวมไปถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย”

ปัญหาที่ประชาชนกังวลมากที่สุดคือค่าครองชีพ หรือสินค้าและบริการมีราคาสูง รองลงมา คือ ปัญหารายได้ตกต่ำ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาครัฐด้านการลดภาระค่าครองชีพ และการมีงานทำและรายได้ รวมถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน