ทอท.คาดปีหน้าผู้โดยสารเข้าไทยพุ่ง 96 ล้านคน หลังหลายประเทศเปิดท่องเที่ยว ส่วนปี 67 คาดฟื้นตัว 99% ผู้โดยสารทะลุ 142 ล้านคน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ทอท.จัดทำประมาณการการจราจรทางอากาศก่อนหน้านี้ล่าสุด ณ เดือน ต.ค. 2564 แต่หลังจากนั้นพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยทั้ง ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (สล็อต) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลง

ส่วนปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน จากเหตุผลดังกล่าว ทอท.จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือน ต.ค. 2565 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2566) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับการประมาณการล่าสุดฉบับเดือน มิ.ย. 2565 คาดว่าการฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน เที่ยวบิน 400,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็น 33% และ 45% เมื่อเทียบกับก่อนโควิด-19 ตามลำดับ คาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 มีจำนวน 96 ล้านคน และ 142 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็น 68% และ 99% ตามลำดับ สำหรับเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 คาดว่ามีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน การฟื้นตัวคิดเป็น 74% และ 99% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน