ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ ว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนี้ 1.ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบมีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม

2.ลดต้นทุนอาหารสัตว์ 3. ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และขอมอบหมายให้รมช.ไชยา เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วน

ด้านนายไชยา กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ ได้ติดตามเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้จากการทำอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งวันนี้ราคาซื้อ-ขาย น้ำนมดิบแปรผันไปตามกลไกตลาดจากการผลิตได้น้อย มีผู้รับซื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูง แต่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องจากการช่วยสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต้องหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนเบื้องต้น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.การลดต้นทุนอาหารสัตว์ (อาหารข้น) 2.สนับสนุนสหกรณ์โคนมที่มีเครื่องมือผลิตอาหารข้นด้วยตนเอง (สหกรณ์ 18 แห่ง กรมปศุสัตว์ 14 แห่ง และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง) 3.ส่งเสริมและรับซื้อพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์ 4.นำน้ำนมดิบแต่ละแหล่งที่ได้ค่าเฉลี่ย MBR (Methylene Blue Reduction Test) ที่ใกล้เคียงมารวมกัน เพื่อให้ได้น้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น
5.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสหกรณ์โคนมซื้อแม่โคสาวคืน จำนวน 8,000 ตัว นำมาเลี้ยงคอกกลางของสหกรณ์ 15 แห่ง อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน