นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเตรียมนำร่องติดฉลากลดก๊าซเรือนกระจกในสินค้าเกษตรกลุ่มผักและผลไม้สดเพื่อสื่อสารความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกของเกษตรกรและผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ในช่วงเดือนเม.ย. 2567 รวมทั้งจะขยายกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ และสุกร ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระบบอาหารยั่งยืน (Strategy for Sustainable Food Systems) ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การติดฉลากลดก๊าซเรือนกระจกในสินค้าเกษตรกลุ่มผักและผลไม้สด ครอบคลุมสินค้า 23 รายการ ได้แก่ ข้าว มะเขือเทศ มะเขือเทศเชอร์รี่ แตงกวา มะเขือยาว ผักโขม ต้นหอม หัวหอม ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ผักกาดหอม หัวไชเท้า แครอท หน่อไม้ฝรั่ง แอปเปิ้ล ส้มแมนดาริน องุ่น ลูกแพร์ญี่ปุ่น ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ มันฝรั่ง มันเทศ และชา

“ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของไทย ควรปรับปรุงการเพาะปลูกและกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยควรเริ่มเก็บข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับตลาดคู่ค้า เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรักษาตลาดการส่งออกผักผลไม้ในตลาดญี่ปุ่น”

สำหรับปี 2566 ช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น รวมมูลค่า 18,856.94 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 643,053.3 ล้านบาท ขยายตัว 0.1 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่ารวม 3,685.79 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 125,765.4 ล้านบาท หดตัว 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยมีการส่งออกสินค้าผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มูลค่าส่งรวม 70.12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,390.3 ล้านบาท และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 17.20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 587.2 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน