บทบรรณาธิการ : วัคซีนการเมือง

การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการฉีดยากำจัดยุงในชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกพรรคการเมือง กลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง

หลังจากมีคำเตือนจากข้าราชการกรุงเทพฯ ถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งคสช. ซึ่งห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง

กรณีนี้ บุคคลในรัฐบาลชี้แจงในเวลาต่อมาว่าหากกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง แต่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่เป็นอะไร

ส่วนผู้บริหารกรุงเทพฯ ระบุว่า คำสั่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดในการออกคำสั่ง เพราะเป้าหมายแท้จริงคือห้ามติดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น

น่าสังเกตว่าการตีความเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างชัดเจน

การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจนผู้คนพากันหวาดกลัวและสัตว์จำนวนมากได้รับผล กระทบเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่อง

เพราะปัญหาที่เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าระบาดขึ้นได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องในการบริหารงานของรัฐและการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ทั้งคนและสัตว์ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยจากโรคมากขึ้น

เมื่อมีนักการเมืองเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเพื่อหวังผลหรือคะแนนเสียงหรือไม่ ล้วนเป็นผลดีต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การที่มีคำสั่งห้ามบ้างไม่ห้ามบ้างจึงก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงการปฏิบัติที่เท่าเทียม

ช่วงเวลานี้อยู่ในบรรยากาศที่รัฐบาลประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งบางครั้งระบุชัดว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดังนั้นคำสั่งคสช.ที่ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามประกาศคสช. ฉบับที่ 57/2557 ที่ยังเป็นเงื่อนไขว่าอะไรทำได้-ทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นรังแต่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบ

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาได้แล้วว่าควรยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

เพื่อเปิดทางให้การหาเสียงเป็นไปอย่างเสรีให้ทุกกลุ่มทุกพรรคทำได้อย่างเท่าเทียมกัน

บทความก่อนหน้านี้ตร.บุกทลายออฟฟิศพนันฟุตบอลออนไลน์ เครือข่ายกัมพูชา – ภายในซอยชินเขต 1 หลักสี่
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : บทอวสาน ลิเกคณะสันธนะ