อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : ฉีก

ฉีก

ชิชะโอหังบังอาจ
ประกาศฉีกรัฐธรรมนูญไฉน
ฉีกเป็นมรดกกูรู้แก่ใจ
ยุทธภัณฑ์ครบใช้ฉีกหลายชุด

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุธ 30 พฤษภาคม 2561