อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : เก่งมากกก

เก่งมากกก

เผด็จการฉกาจเก่งกระทำ
ขยายความเหลื่อมล้ำหลวงกว้างใหญ่
ความเป็นธรรมสองมาตรฐานไทย
ความเป็นไทยหมายถึงคนไม่เท่ากัน

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุธ 5 กันยายน 2561