อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : ด้านๆ

ด้านๆ

ปล้นเอาของเขาไปตั้งหลายวา
คืนมาคืบเดียวเสียมิได้
ซ้ำทวงบุญคุณน้ำขุ่นขุ่นไป
ว่าได้คืบจะเอาศอกด้านสิ้นดี


สุจิตต์ วงษ์เทศ
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2561