บทบรรณาธิการ : หาเสียงจากพักหนี้

บทบรรณาธิการ : หาเสียงจากพักหนี้

บทบรรณาธิการ : หาเสียงจากพักหนี้

บทบรรณาธิการ : หาเสียงจากพักหนี้ – สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการพักชำระหนี้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเวลา 3 ปี

อ้างว่าเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้สินนอกระบบ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีสมาชิกส่วนใหญ่ที่กู้เงินไปแล้ว แต่ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายใช้คืนได้

ทำให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาจ่าย จนทำให้เกิดเป็นหนี้สะสม ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามมา ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้

จนกลายเป็นช่องทางให้พรรคการเมืองหยิบไปใช้หาเสียง

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประเดิมหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับอานิสงส์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2540 มาพร้อมๆ กับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และโครงการพักหนี้เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี

ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 79,595 กองทุน และ มีสมาชิก 13 ล้านคน มีความมั่นคง เข้มแข็ง จนสามารถยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ถึง 2,560 แห่ง

ในปี 2560 การดำเนินงานของกองทุนนี้ มีเงินหมุนเวียนมากถึง 3 แสนล้านบาท นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ด้วยความเสียสละของคณะกรรมการบริหารกองทุน และความมีวินัยของผู้กู้เอง

สุดท้ายกลายเป็นข้อสงสัยว่ารัฐบาลชุดนี้จะเข้าไปแทรกแซง

ล่าสุด กลุ่มเครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยประธานกองทุนหมู่บ้านหลายจังหวัด พร้อมใจกันไปร้องทุกข์ ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว

โดยยืนยันว่าการพักหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่ใช่ความต้องการของสมาชิก แต่มาจากนักการเมืองพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลไปให้สัญญากับชาวบ้านไว้ เพื่อหวังจะได้ที่นั่งในสภาเพิ่มขึ้น

พร้อมทั้งระบุด้วยว่าถ้าหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการได้ จะส่งผลทำให้กองทุนหมู่บ้านฯประสบปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียน และเปิดโอกาสให้รัฐบาลแทรกแซงการทำงานของชาวบ้าน

เป็นการเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อหวังหาเสียง

บทความก่อนหน้านี้บุชลูกร่ำไห้อาลัยพ่อ รัฐพิธีศพสุดซึ้ง สื่อจับสังเกตทรัมป์ไม่ทักคลินตัน
บทความถัดไปชกไม่มีมุม : เรื่องที่ต้องจับตา บัตรประชาชน