บทบรรณาธิการ : ฤดูหาเสียง

ฤดูหาเสียง

ฤดูหาเสียง

ฤดูหาเสียง – การรับสมัครผู้เสนอตัวเป็นผู้แทนราษฎรทั้งในระบบเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชี รายชื่อ รวมถึงการเสนอบัญชีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในข่ายจะเป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นไปอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมา

จากนี้ไปก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการหาเสียงอย่างจริงจัง ทั้งจากผู้ลงสมัครในระดับเขต หรือในระดับพรรคที่จะต้องมองภาพรวมของทั้งประเทศ

ความคาดหวังของคนจำนวนหนึ่งก็คือ การหาเสียงนี้จะดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

แต่สงบเรียบร้อยในที่นี้ มิใช่สงบเรียบร้อยตามความหมายแคบๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ความสงบเรียบร้อยในความหมายของหลักการประชาธิปไตย ก็คือการถกเถียงเปรียบเทียบความแตกต่างของนโยบายและแนวทางการจัดการปัญหา ให้ประชาชนที่เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใคร

ไม่ใช่เรียบร้อยแบบผ้าพับไว้ จนไม่เกิดความแตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องผิดธรรมชาติของมนุษย์

แต่หมายถึงการแข่งขันที่มุ่งเอาเนื้อหาสาระ เอาประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาขึ้นมาเป็นหลัก มากกว่าที่จะเป็นการโจมตีกันด้วยเรื่องส่วนตัว หรือประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือทุกข์สุขของประชาชน

ตราบเท่าที่การถกเถียงขัดแย้งนี้ยังอยู่ในกรอบหรือกติกา

ก็ต้องนับได้ว่าเป็นความเรียบร้อยแบบประชาธิปไตย

แต่จะเปิดให้มีการถกเถียงเปรียบเทียบเพื่อให้ประชาชนผู้ลงคะแนนมีข้อมูลมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจ กติกาการเลือกตั้งก็จะต้องเปิดกว้างยืดหยุ่น และเอื้ออำนวยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวก

ต้องไม่เป็นกติกาหยุมหยิม หรือการตีกรอบที่มุ่งแต่จะแสดงอำนาจของรัฐ โดยละเลยหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย อันได้แก่ หลักเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพไป

กติกาที่ออกมานั้น ควรจะเป็นเพียงกรอบหรือแนวปฏิบัติกว้างๆ หรือควบคุมหลักใหญ่ อาทิ การใช้จ่ายเงินหาเสียงโดยรวม

ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อรู้ดีเข้ามาตัดสินใจแทนประชาชนไปเสีย ทุกเรื่อง

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ทูลกระหม่อมหญิงต้องอยู่เหนือการเมือง
บทความถัดไปตร.ราชบุรี ตรวจยึดยาบ้า 2 แสนเม็ด ซุกไร่อ้อย เร่งล่าตัวผู้กระทำผิด