FootNote:บทบาทของผู้นำการเมือง จากเพื่อไทยสู่ไทยรักษาชาติ

ทำไมชื่อของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูงในสถานะอันเป็น “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย

1 เพราะเกียรติภูมิของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ขณะเดียวกัน 1 เพราะฐานทางการเมืองอันแข็งแกร่งและมั่น คงของพรรคเพื่อไทย

เมื่อ 2 ส่วนนี้ประกอบเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จุดเด่นอันมีอยู่กับพรรคเพื่อไทย และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ในทางการเมือง

ความหวังและความมั่นใจของสังคมก็เอนไปทาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

พลอยทำให้ชื่ออื่นๆตกเป็นรองไปโดยอัตโนมัติ

การเมืองเป็นเรื่องของสังคม เป็นกระบวนการไหวเคลื่อนในทางสัง คมอันยิ่งใหญ่ ในที่สุดแล้วก็คือ ขบวนการขับเคลื่อนของ “มวลชน”

กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวในทางสังคมสัมพันธ์กับองค์กรที่มีการจัดตั้งอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ประสานกับบทบาทของตัวบุคคลที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ

คนอย่าง ดร.ซุนยัตเซ็น จึงสามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์อันนำไปสู่การปฏิวัติซิงไฮ่เมื่อเดือนตุลาคม 1910

คนอย่าง เหมาเจ๋อตง จึงสามารถนำพาพรรคกุงฉานตั๋งที่ประ สบความพ่ายแพ้ตั้งแต่ถูกล้อมปราบเมื่อเดือนเมษายน 1927 กระ ทั่งได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จต่อก๊กมินตั๋งในเดือนตุลาคม 1949

พลังของ ดร.ซุนยัตเซ็น จึงต้องประสานกับองค์กรจัดตั้งอย่าง เข้มแข็งของก๊กมินตั๋ง

พลังของ เหมาเจ๋อตง จึงประสานกับองค์กรจัดตั้งอย่างเข้มแข็งของกุงฉานตั๋ง

จึงสามารถนำ”เม็ดทราย”ที่ร่วนซุยมาเป็น”เอกภาพ”

เมื่อสามารถสร้างเอกภาพในองค์กรจัดตั้งให้แข็งแกร่งและมั่นคงก็จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่พร้อมกับชัยชนะอันงดงาม

แม้การเมืองจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมวลชนอันกว้างใหญ่ไพศาล แต่ภายในกระบวนการเคลื่อนไหวก็มิอาจปฏิเสธบทบาท การนำได้อย่างเด็ดขาด

ในที่สุดแล้วคือการประสาน”บุคคล”กับ”องค์กร”

การเมืองของพรรคเพื่อไทย หรือไทยรักษาชาติ ก็เช่นกัน

บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 11 โดรนเพื่อการเกษตร
บทความถัดไปไทยรักษาชาติ มีแผนลุยหาเสียง รอกกต.ตรวจคุณสมบัติ ทูลกระหม่อมฯ