นอกจากตั้งรัฐบาล : บทบรรณาธิการ

นอกจากตั้งรัฐบาล

นอกจากตั้งรัฐบาล : บทบรรณาธิการ

นอกจากตั้งรัฐบาล – ที่จะติดตามมาโดยทันควันทันทีภายหลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เสร็จสิ้นลง ก็คือการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะจากฝั่งพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐ

เพราะในสถานการณ์ที่ไม่มีฝ่ายใดได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร พรรคที่มีคะแนนเสียงระดับ “ตัวแปร” อย่างประชาธิปัตย์จึงมีความสำคัญยิ่ง

การตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายไหน ด้วยเหตุผลใด อาจจะเป็นการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์เอง แต่ก็เป็นภาระที่จะต้องอธิบายให้สังคมโดยรวมไปจนกระทั่งถึงผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้

ได้เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือกตัดสินใจเช่นนั้น

เพราะการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาทางการเมืองของไทยในอนาคต

เนื่องจากหากเลือกฝ่ายหนึ่ง ก็เท่ากับสนับสนุนให้กองทัพและระบบราชการยังเข้ามา มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและแทรกแซงการเมืองอยู่ต่อไป

ในขณะที่หากเลือกเข้าร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่ง จะเท่ากับเป็นการปลดแอกของประชาชนออกจากการรวมศูนย์ของระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกองทัพ

การตัดสินใจว่าจะเลือกข้างไหนของพรรคประชาธิปัตย์ จึงมิได้หมายถึงเพียงอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์เอง

แต่ยังหมายถึงอนาคตของสังคมและการเมืองไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แต่ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองอื่นๆ จะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหน ภารกิจประการหนึ่งที่พรรคการเมืองทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยฉับพลันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ก็คือการยกร่างหรืออย่างน้อยก็จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้กลับมาสะท้อนหลักการประชาธิปไตย และเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง มิใช่อิงแอบอยู่กับระบบอำนาจนิยม และเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยเช่นนี้

นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องทบทวนแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สมควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนราษฎร

บทความก่อนหน้านี้เจาะใจ โตโน่-ภาคิน หนุ่มหล่อจิตใจดีกับโครงการเก็บรักษ์
บทความถัดไปเลือกขั้วถูก-ผิด ปชป.ต้องคิดหนัก : ชกไม่มีมุม