อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : แฉกระฉ่อน

สืบทอดอำนาจแอนิมอลฟาร์ม
ตามด้วยเผด็จการหนึ่งเก้าแปดสี่
ไทยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
กระฉ่อนชี้ซากโสโครกโลกรับรู้

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุธ 5 มิถุนายน 2562

บทความก่อนหน้านี้บก.ลายจุด ชมไอติมหล่อจัด จุดยืนชัดเจน ชี้การเมืองต้องการคนคุณภาพเช่นนี้
บทความถัดไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการในพระองค์ ผิดวินัยร้ายแรง