Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

เสวนา การเมือง เสวนา จินตนาการใหม่ แก้ รัฐธรรมนูญ

1 ก.ย. 2562 - 00:50 น.

เสวนา การเมือง เสวนา จินตนาการใหม่ แก้ รัฐธรรมนูญ

คอลัมน์ วิคราะห์การเมือง

เสวนา การเมือง เสวนา จินตนาการใหม่ แก้ รัฐธรรมนูญ - มีความคึกคักอย่างเห็นได้เด่นชัดจากการจัดเสวนา จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดที่ขอนแก่น คึกคักเพราะมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เข้าร่วม

เท่านั้นยังไม่พอ ยังปรากฏชื่อ นายสมเกียรติ ตั้งกิจ วานิชย์ เข้ามาวางเรียงเคียงกับชื่อของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อีก

นี่ย่อมระเบิดเถิดเทิง

จัดที่เชียงใหม่มี นายกษิต ภิรมย์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ก็อื้อฮือมาแล้ว จัดที่สงขลามี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ก็โอ้โฮ มาแล้ว ครานี้เป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

หากดูหัวข้ออันเป็นประเด็นย่อยก็คือ เวทีขอนแก่นต้องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง ระหว่างปัญหาปากท้องกับปัญหารัฐธรรมนูญ

แต่งานนี้ไม่น่าถึงมือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

แต่พลันที่สามารถเชิญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล มานั่งบนเวทีเสวนาพร้อมๆ กับ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ก็ต้องคารวะให้หลายจอก

ก็ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล คือ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มิใช่หรือ

ก็ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เคยมีบทบาทประสานคู่กับสถานการณ์ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 หรือแม้กระทั่งก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อีกด้วย

คอการเมืองที่เคยตั้งข้อสังเกตเมื่อ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เคยร่วมสนทนากับ ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือเคยเห็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แสดงสันถวมิตรอันสนิทสนมกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

อาจยิ่งเกิดอาการเขม่นที่ “ตาปลา” อย่างรุนแรง

รุนแรงยิ่งกว่าตอนเชิญ นายกษิต ภิรมย์ เข้าร่วมพร้อมกับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่เวทีเชียงใหม่ รุนแรงยิ่งกว่าตอนเชิญ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ขึ้นเวทีที่สงขลา

กระนั้น หากมองในแง่การขยาย “แนวร่วม” ก็น่าศึกษา

คำถามก็คือ เหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคอนาคตใหม่ดูดดึง นายกษิต ภิรมย์ มาได้ เหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคอนาคตใหม่ดูดดึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล มาได้

พลันที่ภาพของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ปรากฏขึ้นพร้อมกับ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ความพยายามที่จะดึง นายกษิต ภิรมย์ เข้าร่วมการเสวนาก็เด่นชัด

เด่นชัดว่างานครั้งนี้ต้องอาศัย “พลัง” อย่างกว้างขวาง

ลำพังพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนชาวไทย คงไม่สำเร็จ

จำเป็นต้องยื่นมือแห่งความเป็นมิตรไปอย่าง กว้างขวาง


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เสวนา การเมือง เสวนา จินตนาการใหม่ แก้ รัฐธรรมนูญ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง