เสี่ยงละเมิดรธน.

เสี่ยงละเมิดรธน.

เสี่ยงละเมิดรธน.

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เสี่ยงละเมิดรธน. – ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลได้คณะ รัฐมนตรีชุดนี้มา มีความหมิ่นเหม่ต่อ ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเรื่องแล้ว เรื่องเล่า หลายเงื่อนหลายปม

ทั้งกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คือ การเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามมาตรา 161

นอกจากนี้ ยังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่อาจขัดต่อมาตรา 162 คือไม่ระบุที่มาของรายได้ ที่จะนำมาใช้ดำเนินนโยบาย ซึ่งมีผู้ยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเช่นกัน

รวมถึงคำร้องที่ส..ฝ่ายค้านร่วมกันเข้าชื่อเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ...ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ..2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่ด้วย

ต่อมาล่าสุดยังมีกรณีหนังสือพิมพ์ในต่าง ประเทศ ได้นำเสนอข่าวเบื้องหลังรัฐมนตรีของไทย เคยถูกศาลประเทศดังกล่าวพิพากษา จำคุกในคดีสำคัญเป็นเวลานานถึง 4 ปี

ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวได้ชี้แจงต่อสาธารณะไปแล้วว่า คดีดังกล่าวพ้นความผิดไปแล้ว จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในที่สุด

มาครั้งนี้ รัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ ทั้งไม่ควรเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เพราะมีงานช่วยเหลือประชาชนที่สำคัญกว่ารออยู่

อย่างไรก็ตาม หากข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไม่กระจ่าง ก็อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลโดยรวมได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2560 มาตรา 98 บัญญัติลักษณะบุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องไม่เคย ต้องโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในวงเล็บ 10 ระบุชัดว่าเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดว่าด้วยกฎหมายข้อหาร้ายแรง

นอกจากนี้ มาตรา 160 บัญญัติไว้ว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 อันเป็นข้อห้ามในวงเล็บ 6 และมาตรา 170 บัญญัติไว้ว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 วงเล็บ 4

บัญญัติในกฎหมายสูงสุดนี้ คงจะมี ผู้ยื่นร้องให้วินิจฉัยต่อไป แต่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่า

บทความก่อนหน้านี้2คดีสลดสองครอบครัว ง้อไม่สำเร็จ-ลั่นไกดับคู่ ผัวจีนฆ่าเปลือยเมียไทย
บทความถัดไปแก้รธน.-ปากท้อง คือเรื่องเดียวกัน