Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค. 2563

พระโพธิสัตว์ อุลตร้าแมน

29 ก.ย. 2562 - 00:01 น.

พระโพธิสัตว์ อุลตร้าแมน

พระโพธิสัตว์ อุลตร้าแมน - อาทิตย์นี้ขอเอาเรื่องที่เกิดความขัดแย้งทางความเชื่อในพุทธศาสนาอันเกิดจากรูปเคารพพระพุทธรูปจากฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ราชสีมา เดิมมีการฟ้องร้องข้อหาดูหมิ่นและทำลายพุทธศาสนากันทางคดี กับมีการแข่งขันประมูลเป็นเจ้าของภาพดังกล่าว และต่อมาก็มีการถอนฟ้องเลิกรากันไป

ประเด็นแรกที่ขอวิพากษ์วิจารณ์รูปภาพนี้ก็คือ ภาพนี้ไม่ใช่ รูปเคารพทางพุทธศาสนา

ไม่ใช่ รูปพระพุทธเจ้า

แลมิได้มีคติและสัญลักษณ์ของการแสดงธรรมบทใด ข้อใดทางพุทธศาสนา

การอธิบายพุทธภาวะของพระพุทธเจ้ากับภาวะวิสัยของอุลตร้าแมนที่กล่าวว่า อุลตร้าแมนเป็นยอดมนุษย์ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ให้ปลอดภัย ให้อยู่รอด มิใช่พุทธภาวะของพระพุทธเจ้า แต่เป็นโพธิสัตว์ภาวะ

กล่าวคือเพียงช่วยให้พ้นทุกข์ทางโลก ให้อยู่รอดปลอดภัยทางโลกเท่านั้น

หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ อริยสัจ 4 ที่กล่าวถึงทุกข์ ได้แก่การกำหนดรู้ สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ นิโรธ การทำให้แจ้งหรือรู้แจ้งชัดในทุกข์ มรรค ทำให้เจริญให้ยิ่งก็คือ การปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์หรือทางสายกลางที่ทำให้พ้นทุกข์

นั่นก็คือ ความแตกต่างของแนวทางคิด แนวทางปฏิบัติระหว่างพุทธศาสนากับแนวปฏิบัติของอุลตร้าแมน เพราะฉะนั้น รูปนี้จึงไม่ใช่พระพุทธรูป

ขณะเดียวกัน คำว่า พระโพธิสัตว์ในความหมายทางเถรวาทกับมหายาน ทางพุทธศาสนาก็มีความแตกต่างกัน พระโพธิสัตว์ในความหมายทางเถรวาทก็คือ ผู้ประสงค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่า ทศบารมี ได้แก่

1.ทาน (การให้ การเสียสละ) 2.ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย) 3.เนกขัมมะ (การออกบวช) 4.ปัญญา (ความรอบรู้) 5.วิริยะ (ความเพียร) 6.ขันติ (ความอดทน) 7.สัจจะ) ความจริง 8.อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น) 9.เมตตา (ความรักใคร่) 10. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง) ซึ่งเชื่อกันว่า พระศรีอริยเมตไตรย ก็คือพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญทศบารมีที่จะได้มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า

ส่วนพระโพธิสัตว์ในฝ่ายมหายานหมายถึง ผู้ที่เข้าถึงพุทธจิตคือพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้า แต่จะอุทิศตนเพื่อ ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นไปจากทุกข์ด้วย ซึ่งรวมทั้งการพ้นทุกข์ภัยทางโลก พระโพธิสัตว์ที่เรารู้จักกันดีก็คือ พระอวโลกิเตศวร เป็นต้น

ฉะนั้น พระพุทธรูปที่มีหัวเป็น อุลตร้าแมน ถ้าจะเรียกกันให้ใกล้เคียงที่สุดก็คือ รูปพระโพธิสัตว์ อุลตร้าแมน ในวิถีคิดทางมหายาน

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระโพธิสัตว์ อุลตร้าแมน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง