FootNote:อำนาจใหม่อำนาจ‘นิติบัญญัติ’ เตือนไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

FootNote

FootNote:อำนาจใหม่อำนาจ‘นิติบัญญัติ’ เตือนไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่ว่าจะเป็นมติของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ไม่ว่าจะเป็นมติของคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นั่นคือ สัญญาณ”เตือน” อย่างมีนัยสำคัญในทางการเมือง

หนังสือเชิญ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เสมอเป็นเพียงตัวแทน

หนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนังสือเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสมอเป็นเพียงตัวแทน

จาก ผบ.ทบ.เตือนไปยังผบ.เหล่าทัพคนอื่น

จาก นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เตือนไปยังรัฐมนตรีคนอื่น

แรกที่ประสบกับหนังสือเชิญของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ยังใช้ความเคยชินเก่าออกมา

นั่นก็คือ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผบ.ทบ.เดินทางไปชี้แจงในฐานะเป็นตัวแทน

ผลก็คือ คณะกรรมาธิการไม่ตอบรับ ยืนยันว่าต้องเป็นผบ.ทบ.เท่านั้น นั่นก็คือ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เพราะเป็นเรื่องที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้กระทำ

กรณีของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย น่าจะเป็นบทเรียนอย่างมีนัยสำคัญเชิงเปรียบเทียบกับกรณีของ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จักต้องสุขุมและเปี่ยมด้วยคัมภีรภาพในการตัดสินใจ

สัญญาณเตือนอันมาจากคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย สัญญาณเตือนอันมาจากคณะกรรมาธิการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคืออะไร

คือการเน้นย้ำให้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของ”อำนาจนิติบัญญัติ” อันมีรัฐสภา อันมีคณะกรรมาธิการ

เป็นรัฐสภาอันมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

มิได้เป็นรัฐสภาในแบบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มิได้เป็นรัฐสภาในแบบวุฒิสภา

เป็นการเตือนไปยังรัฐบาลอันสืบทอดอำนาจมาจาก”คสช.”

บทความก่อนหน้านี้ลุงจรูญมาแล้ว เอาผิดครูปรีชา ฟ้องเท็จ คดีหวย 30 ล้าน ให้รอดูมหกรรมฟ้องยกพวง
บทความถัดไปจิตอาสา พร้อมใจพัฒนาคลองสามกอง สงขลา รองรับการเกิดอุทกภัย-ปรับภูมิทัศน์