2 ญัตติสำคัญ

2 ญัตติสำคัญ

2 ญัตติสำคัญ 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 

2 ญัตติสำคัญ : ภายในสัปดาห์นี้ สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมและมีวาระพิจารณาญัตติสำคัญ ซึ่งสมาชิกจากหลายพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาพิจารณา

โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งของคสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44

ทั้งสองญัตตินี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นผลพวงจากคณะรัฐประหารใช้กำลังเข้ามาล้มล้างอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จนหยุดชะงักไปถึง 5 ปี

โดยหลักแล้วสภาผู้แทนฯ ควรจะมี มติสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง 2 ญัตติ

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ ต้องยอมรับว่าเนื้อหามีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เข้มข้น เมื่อเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของฉบับพ..2540 ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น กติกาล้าหลังที่ทำให้ประเทศชาติถอยหลังโดยสิ้นเชิง

เป็นกฎหมายแม่บทที่เอื้อต่อกลุ่มรัฐประหารเมื่อปี 2557 ได้กลับมาครองอำนาจทางการเมืองอีกครั้ง เพราะอำนาจตามบทเฉพาะกาลที่เขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดผลประโยชน์ให้อย่างแท้จริง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องความหวังสภาผู้แทนฯ ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560” ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 ว่าสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

โดยชี้ว่าเอาเนื้อหาในสิ่งที่ประเทศอื่นไม่ได้ใช้แล้วมาใช้

อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการรณรงค์ให้ภาคประชาชน กลุ่มสิทธิพลเมือง ตลอดจนเครือข่ายนักวิชาการให้ร่วมผลักดัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข

ขณะเดียวกัน พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ก็สนับสนุนให้ปรับปรุงเช่นกัน หัวหน้าพรรคนี้ถึงกับนำเอาเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นนโยบายด้วย

ส่วนพรรคการเมืองอื่น แม้จะไม่แสดงจุดยืนชัดเจนมากนัก แต่ทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งประเทศจะร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น ก็เชื่อว่าจะไม่สามารถขัดขวางพลังความต้องการได้

ขอให้ญัตติสำคัญทั้งสองญัตตินี้ เป็นก้าวแรกที่จะเดินหน้าทวงคืนประชาธิปไตย

บทความก่อนหน้านี้เกาะติดตร.ล่าโจรทมิฬทุบฝรั่ง-ชิงเงิน2คดีซ้อน จากสมุยจนมุมนนทบุรี
บทความถัดไปผ่านวิวาห์หวานปีกว่า ‘เมญ่า’ ประกาศเลิกสามีฝรั่ง จบแล้วชีวิตคู่ไม่สามารถเติมเต็มความรักได้