FootNote บทบาท ส.ป.ก.กับที่ดิน 672 ไร่ มืออันละม่อม ในทางการเมือง

FootNote บทบาท ส.ป.ก.กับที่ดิน 672 ไร่ มืออันละม่อม ในทางการเมือง

สถานการณ์ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปรับมอบที่ดิน 672 ไร่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่ราชบุรี

เหมือนกับเป็นการสูญเสีย เหมือนกับเป็นการยอมจำนนของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อันเคยครอบครองที่ดิน

แต่ในอีกด้านหนึ่ง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ก็ถอนหายใจโล่งอก

อย่างน้อยก็ไม่ถูกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรดำเนินคดี อย่างน้อยก็เท่ากับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองว่ามีความรับ ผิดชอบยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย

มองจากด้านการเมืองถือว่าเป็นผลดี ถือว่าเป็นชัยชนะ แต่ก็เป็นชัยชนะที่มิได้เบ็ดเสร็จในทางการเมือง

เท่ากับ “ชนะ” ศึก แต่ยัง”พ่ายแพ้”ในสงคราม

คล้อยหลังความยินดีปรีดีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เพียงไม่กี่วินาทีก็มีเสียงสำทับจาก นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยขึ้นอย่างเข้มแข็ง

ในแง่ของกฎหมาย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อาจไม่ถูกสำนักงานปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินคดี

แต่มิได้หมายความว่าจะหลุดจากอำนาจของ”กรมป่าไม้”

ในเมื่อที่ดิน 672 ไร่มิได้เป็นการครอบครองในฐานะของ ส.ป.ก.4-01 นั่นก็หมายความว่าที่ดินตรงนั้นยังมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ตราบใดที่ยังไม่มีมติครม.กำหนดให้เป็นที่ส.ป.ก.4-01 ตราบนั้นก็ยังเป็นป่าตามพรบ.ที่บัญญัติตั้งแต่เมื่อปี 2484 จำเป็นที่กรมป่าไม้จักต้องดำเนินคดีต่อไป

ตรงนี้ต่างหากที่ยังคาอยู่บนบ่าของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

กรณีที่ดินกว่า 1,700 ไร่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ก็เหมือนกับกรณีญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ทบทวนผลกระทบประกาศ คำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44

โดยพลานุภาพแห่ง “งูเห่า” รัฐบาลสามารถคว่ำญัตติด่วนนี้ลงไปได้ในวันที่ 4 ธันวาคม

แต่ที่เหลือตกค้างอยู่ก็คือ ผลสะเทือนจาก”ปฏิบัติการ”

เป็นความค้างคาจากการใช้พลัง”หูฉลาม” สะท้อนให้เห็นความพยายามบรรลุ”เป้าหมาย”โดยไม่คำนึงว่า”วิธีการ”

นี่คือความรู้สึกอันซึมลึกในทางการเมืองซึ่งดำรงอยู่

 

บทความก่อนหน้านี้ไทย เบิ้ลทอง คาราเต้โด ซีเกมส์ – “ศุภ – อาร์ม” ทุบ มาเลเซีย รอบชิงฯ
บทความถัดไปเสื้อกล้ามไทย หมัดดุ จุฑามาศ ควงแขน คุณาทิป ทะลุชิงเหรียญทอง ศึกซีเกมส์