Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

ส่วนหนึ่งของปัญหา

15 ก.พ. 2563 - 00:10 น.

ส่วนหนึ่งของปัญหา

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ส่วนหนึ่งของปัญหา : บทบรรณาธิการ - เหตุการณ์ร้ายแรงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของสังคมไทย และเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

ฉะนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ขึ้นในอนาคต สังคมจะต้องร่วมกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และกำหนดแนวทางเพื่อช่วยกันดูแลมิให้เหตุปัจจัยเช่นเดียวกันนี้วนย้อนกลับมาอีก

 

จะเรียนรู้และสรุปบทเรียนได้ ก็จะต้องเริ่มจากการค้นหาข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนรอบด้าน

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

 

ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ดังกล่าวนี้ร่วมกันทั้งสิ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทัพบกในฐานะต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุ ในฐานะผู้ดูแลอาวุธสงครามร้ายแรง และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นตอปัญหา ย่อมไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

 

แม้จะมีปฏิกิริยาบางส่วนจากสังคมที่เกินเลยไป ก็พึงต้องทำความเข้าใจถึงความอึดอัดคับแค้น อันเนื่องมาจากความสูญเสียและความร้ายแรงของเหตุการณ์

และจะต้องยึดกุมหลักการอย่างแน่วแน่ว่า มีแต่ความจริงเท่านั้นที่จะชนะความเท็จและอารมณ์ได้อย่างราบคาบในที่สุด

แม้ว่าจะต้องใช้เวลา ความอดทน และความพยายามมากกว่าปกติก็ตาม

 

การตอบโต้ด้วยอารมณ์ หรือการตั้งป้อมแต่ต้นที่ยิ่งทำให้สังคมภายนอกเกิดความรู้สึกว่าจะไม่ยอมรับความจริง ไม่เป็นผลดีต่อกองทัพบกและสังคมในระยะยาว

 

ไม่ว่าจะในแง่ของปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือในแง่ภาพพจน์ขององค์กร

 

ยิ่งเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีหรือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรเท่าใด ก็ยิ่งต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ ยิ่งต้องแสดงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบทุกรูปแบบให้มากขึ้นเท่านั้น

 

เหมือนที่มีภาษิตต่างประเทศระบุไว้ว่า “ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา”

 

กองทัพบกพึงพิจารณาว่าจะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหน


ติดตามข่าวสดภาพที่อัลบั้มภาพ ส่วนหนึ่งของปัญหา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง