Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 15 ก.ค. 2563

น้ำพระทัยพระสังฆราช

26 มี.ค. 2563 - 00:10 น.

น้ำพระทัยพระสังฆราช

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

น้ำพระทัยพระสังฆราช - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

ทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทย ไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย

จึงมีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักรจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์นี้

นอกจากนี้ ยังทรงให้กำลังใจและแนะให้ขวนขวายสั่งสมสติ ปัญญา มีขันติ วิริยะ จาคะ สามัคคี วีระ ยึดวาจาสุภาษิต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ถูกอกุศลจิตครอบงำ

ในการจัดตั้งโรงทานดังกล่าว ให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้เป็น ไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมาอยู่รวมตัวกัน

นับเป็นน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ที่ทรงเห็นว่าวัดจะเป็นสถานที่ที่พึงพิงทั้งทางจิตใจ ให้แหล่งพักและพึ่งพาทางกายด้วย

ถือเป็นโอกาสที่วัดวาอารามทั้งหลายจะได้แสดงบทบาทนี้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้อาจมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่อยู่ระหว่างกักกันตัวเอง ซึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย วัดทั้งหลายซึ่งมีสถานที่พร้อมอยู่แล้วจะสามารถอนุเคราะห์เรื่องนี้ได้ด้วยหรือไม่

แต่ทั้งนี้ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นตามหลักกักกันอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไม่ให้ลุกลามออกไปในวงกว้าง

ขณะเดียวกัน วัดก็เป็นสถานที่อยู่รวมกันของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ก็จะยิ่งต้องปฏิบัติตามหลักสุข อนามัยอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน

ในช่วงที่มีการระบาดของโรค หากวัดกับชุมชนต่างมีส่วนร่วมแก้ไขและฝ่าฟัน ก็ดำรงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ น้ำพระทัยพระสังฆราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง