คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ตัวแทนประชาชน 

การประชุมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดติดต่อกันในสองเวที จากกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก ที่เวียดนาม มาสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ฟิลิปปินส์

เนื้อหาการประชุมด้านเศรษฐกิจไปจนถึงความมั่นคงทั้งสองเวทีนั้นสำคัญมากและตอกย้ำถึงการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของประเทศและของภูมิภาค

เนื่องจากในบางข้อตกลง ผลประโยชน์ของประเทศอาจด้อยลงไปเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของภูมิภาค

เห็นได้ชัดเจนจากกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ผู้นำคนใหม่ย้ำว่า สหรัฐจะไม่ยอมเสียเปรียบทางการค้าอีกต่อไป

คนที่จะพูดชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้ ต้องมั่นใจว่าตนเองสะท้อนเสียงส่วนใหญ่ ของประชาชนจริงๆ 

แม้ในกรณีของผู้นำสหรัฐจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ว่าไม่ได้ เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดของประเทศ อีกทั้งยังมีผลสำรวจคะแนนนิยมที่น้อยที่สุดในรอบ 70 ปีของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

มีการประท้วง คัดค้านและตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มข้น ทั้งในระดับประชาชนไปจนถึงการใช้กลไกในอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่าย

แต่การต่อสู้ในความขัดแย้งนั้นอยู่ในกรอบของกฎกติกาประชาธิปไตยที่ผู้นำจากการเลือกตั้ง ยังคงเดินหน้านโยบายตามที่หาเสียงไว้

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามผลการต่อรองผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยยึดหลักเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

ระหว่างที่ไทยมีตัวแทนการเจรจาระหว่างประเทศที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในประเทศ เพิ่งเริ่มพูดกันถึงการปลดล็อกให้มีการจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ในสัปดาห์นี้มีการนัดหมายกระทรวงมหาดไทย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

โดยเฉพาะเมื่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนเดิม จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อนเดินหน้าต่อ

แต่ผู้ตัดสินชี้ขาดว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดให้จัดก่อนหรือหลังการเลือกตั้งระดับประเทศ คือกระทรวงมหาดไทย อันเป็นหน่วยราชการที่เป็น กลไกของรัฐ

นี่คือการก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตย หรือไม่ มีคำตอบที่เห็นได้ชัดเจน 

บทความก่อนหน้านี้10 ต่อ 4 !! กลุ่มโจ๋นับ 10 ยกพวกบุกคู่อริแค่ 4 จำนวนคนเป็นต่อแล้วยังใช้มีดดาบฟันหัว
บทความถัดไปคอลัมน์ ชกไม่มีมุม : ไม่มีใครรังเกียจทหาร