Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

อย่าบังคับไปทุกเรื่อง

9 ม.ค. 2563 - 00:40 น.

กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อร้องเรียน / อย่าบังคับไปทุกเรื่อง

คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย

กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อร้องเรียน

เรื่อง ชี้แจงข่าวกรณีทุกข์ของทหารผ่านศึกสูงวัย

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้เผยแพร่ข่าวสาร กรณีผู้ใช้นามว่า “ผ่านศึกแก่ๆ” ได้ร้องเรียนกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรผ่านศึกชั้นที่ 1 โดยบุตรเสียชีวิตในขณะรับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน

บิดาและมารดาจึงได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทและได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2549 ถูกตัด ช.ค.บ. เพราะกฎหมาย ช.ค.บ. มาตรา 4 บิดาเป็นข้าราชการบำนาญครูจะรับเงิน ช.ค.บ. หลายสิทธิไม่ได้ จึงขอให้แก้ไขมาตรา 4 ปรับปรุงให้ผู้ถือบัตรชั้นที่ 1 ได้รับเงินเพิ่มอีก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ช.ค.บ. เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้รับบำนาญด้านการครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นในขณะนั้น โดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญพ.ศ.2521 มาตรา 5 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับบำนาญ มีสิทธิ์ได้รับช.ค.บ.

ถ้าผู้นั้นได้เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วน ท้องถิ่น กรณีตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้มีผู้สิทธิ์ได้รับบำนาญพิเศษเมื่อเข้ารับราชการก็จะได้รับเงินเดือนจากทางราชการ จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับช.ค.บ.แต่ก็ยังมีสิทธิ์ได้บํานาญพิเศษต่อไปได้

อย่างไรก็ดี กรณีตามที่ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลของผู้ใช้นามว่า “ผ่านศึกแก่ๆ” ไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถที่แจ้งข้อเท็จจริงข้างต้นได้ ดังนั้นหากผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะหารือเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ก็ขอให้ผู้ร้องหารือไปยังกรมบัญชีกลางและผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2127-7000 หรือหารือโดยทำเป็นหนังสือพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้องไปยังกรมบัญชีกลางได้โดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณชนทราบต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์

รองอธิบดี การปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อย่าบังคับไปทุกเรื่อง

เรียน บ.ก.

การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยการเบลอภาพพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทางโทรทัศน์ในรายการโทรทัศน์หรือละครนั้น อย่าทำเลย มองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร คือทุกคนก็รับรู้กันอยู่แล้วว่า ให้ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก หลายๆ ฝ่ายก็เริ่มทำเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า ถ้าเบลอภาพสยองเลือดไหลนองเต็มตัว หรือภาพอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ภาพอนาจาร อย่างนี้น่าสนับสนุนมากกว่า ควรจะทำ เรื่องบางเรื่องก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่า ห้ามไปทุกเรื่อง มันจะไม่ได้ผล สักเรื่อง

นับถือ

ก๊อบแก๊บ

ตอบ คุณก๊อบแก๊บ

เป็นความคิดเห็นที่เข้าท่าดี กรณีรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกนั้น ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุด อย่าใช้วิธีการห้ามไปเสียทุกเรื่อง เห็นด้วยว่า ประชาชนควรเรียนรู้และเข้าใจปัญหาพิษภัยพลาสติก แล้วเลิกด้วยจิตสำนึกจริงๆ จะได้ผลแท้จริง ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลมากพอสมควรอยู่แล้ว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อย่าบังคับไปทุกเรื่อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง