Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เม.ย. 2563

ต้องมีกฎหมายคุมโควิด-19 / กปภ.ชี้แจงกรณีรังสิต

2 มี.ค. 2563 - 00:40 น.

ต้องมีกฎหมายคุมโควิด-19

กปภ.ชี้แจงกรณีรังสิต

คอลัมน์ บก.ตบอจดหมาย

 

ต้องมีกฎหมายคุมโควิด-19 - เรียน บ.ก.

การเดินทางออกนอกประเทศเป็นสิทธิของผู้นั้น แต่เมื่อมีวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างนี้และเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยง ถ้าจะหวังความสมัครใจ กลับเข้ามาพร้อมกักบริเวณตัวเอง 14 วันหายากมาก ทางที่ดีใช้กฎหมายบังคับเหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทั้งจำและปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเหมือนอย่างประเทศเกาหลีใต้ ที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เพียงคนไม่กี่คนที่เป็นต้นเหตุ

สำหรับประเทศไทยนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดในระยะ 3 เป็นการเพิ่มงานให้บุคลากรทางสาธารณสุข เสียงบประมาณที่ต้องจ่ายไป แทนที่งบฯจะนำไปใช้อย่างอื่น ยังมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้อีกมากมาย แล้งจัดเกษตรกรแย่รอความหวัง ส่วนโรงพยาบาลเล็กๆ บางพื้นที่ไม่มีงบฯ อาหารให้ผู้ป่วย มองว่าบางอย่างก็ให้อิสรเสรีจนเกินไป จนลืมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของคนอีกเป็นสิบๆ ล้าน

ด้วยความเคารพ

ไทยคำนึง

ตอบไทยคำนึง

ล่าสุดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วว่า กรณี โควิด-19 ให้ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีที่ปกปิดข้อมูล

 

กปภ.ชี้แจงกรณีรังสิต

เรื่อง ชี้แจงข่าว

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (กรอบบ่าย)

ตามหนังสือพิมพ์ที่อ้างถึงนำเสนอข่าวว่า พ.ต.พุทธินาถ.ฐ พหลพลพยุหเสนา ร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำประปาของ กปภ. สาขารังสิต นั้น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอเรียนชี้แจงว่า ด้วยพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขารังสิต มีการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้แรงดันน้ำอาจไม่เพียงพอในบางช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น้ำสูง

ประกอบกับเมื่อวันที่ 7 และ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เกิดเหตุไฟฟ้าดับที่สถานีผลิตน้ำ (ปทุมธานี) และสถานีจ่ายน้ำ (รังสิต) ซึ่งหลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าแล้ว กปภ.สาขารังสิต ได้ส่งจ่ายน้ำประปาโดยทันที แต่เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีผู้ใช้น้ำจำนวนมาก

การเติมน้ำเข้าระบบเพื่อทดแทนน้ำที่ขาดช่วงไปขณะไฟฟ้าดับต้องใช้ระยะเวลานาน และบางช่วงเวลาต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำลงเพื่อกักเก็บน้ำในถังน้ำใส เพื่อให้สามารถสร้างแรงดันส่งจ่ายในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการใช้น้ำปริมาณมากได้ เป็นผลให้น้ำประปาไหลอ่อนต่อเนื่องช่วงระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำในระยะยาว กปภ.สาขารังสิต กำลังก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณคลองห้า ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะส่งผลให้แรงดันน้ำปริมาณน้ำในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับและได้เร่งดำเนินการสำรวจและเปลี่ยนเส้นท่อที่มีอายุการใช้งานนาน เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันในการส่งจ่ายน้ำไปถึงพื้นที่ปลายทางด้วยแรงดันที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ แจ้งปัญหาท่อแตกรั่ว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขารังสิต โทร. 0-2567-4985 หรือ PWA Contact Center โทร.1662

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำข้อเท็จจริงดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ต้องมีกฎหมายคุมโควิด-19 / กปภ.ชี้แจงกรณีรังสิต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง