Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 2563

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ

21 พ.ย. 2561 - 07:32 น.

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ - การสร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งสังคมเทคโนโลยี สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ชีวิตสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อมุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ โดยมี นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม รอง ผอ.อพวช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ

รณรงค์เยาวชนเห็นความสำคัญของการสัญจรทางท้องถนน

ดร.สุปรีดากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามว่า สสส. และ อพวช. มีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนคุณภาพ นำพาสังคมไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและ สุขภาวะจึงเป็นโอกาสดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนกระบวนการทำงานระหว่างกัน

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ

ภาคีเครือข่ายต่างๆ

มีแนวทางความร่วมมือ คือ

1.ร่วมกันพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.สนับสนุนข้อมูลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะของบุคลากรด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาวะ

3.สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาวะแก่เยาวชนและประชาชน

ผู้จัดการสสส.กล่าวต่อว่า สสส.ร่วมมือกับ อพวช. มาตั้งแต่ปี 2557 และสำหรับปี 2561 สสส. และ อพวช. พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในปีนี้นำนิทรรศการชุดตะลุย อ้วนลงพุงมาร่วมจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าคนอ้วนจะได้รับผลเสียไปเต็มๆ ทั้งรูปร่างที่ไม่คล่องตัว และยังเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ สสส.จึงอยากให้ทุกคนมาสำรวจตัวเองและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการกินเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ความร่วมมือดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ควบคู่ไปพร้อมกับสุขภาวะ

ความร่วมมือของสองหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในงานคาราวานวิทยาศาสตร์และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาคุณภาพทักษะของบุคลากร การแลกเปลี่ยนขยายผลการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยนำมาต่อยอดขยายผล และเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชน ช่วยเกิดการรับรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสุขภาวะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.รวินระบุว่า อพวช. มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม การได้ร่วมมือกับ สสส. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการขยายโอกาสและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาวะให้มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ

บางส่วนของนิทรรศการ

ที่ผ่านมา อพวช. และ สสส. ร่วมจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ปีละ 22 จังหวัด มียอดเข้าร่วม 220,000 คน/ปี และร่วมจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 45,000 คน/ปี และในปี 2561 ทาง อพวช. และ สสส. ยังมีนิทรรศการนักสืบจราจร ที่จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561 นี้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการสัญจรทางท้องถนนอย่างปลอดภัย โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจกับนิทรรศการนี้เป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.รวินกล่าวทิ้งท้ายว่า ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทาง อพวช. จะร่วมกันจัดขึ้นกับ สสส. ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของประเทศต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หลาก&หลาย : หาแรงบันดาลใจสร้างชีวิตสุขภาวะ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง