เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ภาวะที่พ่อแม่ต้องเตรียมรับมือ

เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ภาวะที่พ่อแม่ต้องเตรียมรับมือ

เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย – วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม

สำหรับเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นหนุ่มสาว และเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

พญ.นิภาพรรณ จรดล กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ..พระรามเก้า กล่าวว่า ในช่วงวัยเด็กอาจมีบางภาวะที่พ่อแม่ต้องสังเกตลูก และเตรียมรับมือ คือ ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ซึ่งเป็นภาวะที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควรพบได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย

เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย
พญ.นิภาพรรณ จรดล

เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

สาเหตุพบว่า เกิดจากมีการพัฒนาของระบบควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยซึ่งส่วนมากในเด็กหญิงเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่จะตรวจพบฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมากกว่าปกติ ในเด็กชายมักตรวจพบว่ามีพยาธิสภาพในสมองซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองออกมาก่อนวัยอันควร

อีกหนึ่งสาเหตุคือการมีฮอร์โมนเพศเกินโดยอาจเกิดจากได้รับฮอร์โมนจากภายนอก เช่น จากยารับประทาน หรือยาทาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ หรือมีการสร้างฮอร์โมนเพศขึ้นมาเองในร่างกายนอกเหนือระบบควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เช่น เนื้องอกของรังไข่หรืออัณฑะ หรือภาวะที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไต เป็นต้น

ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะร่างกายลูกโดยเด็กหญิงจะมีหน้าอก กลิ่นตัว ขนหัวหน่าว มีการเพิ่มขึ้นของความสูงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 8 ขวบ หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ขวบครึ่ง และในเด็กชายจะมีขนาดอัณฑะหรืออวัยวะเพศโตขึ้น มีกลิ่นตัว ขนหัวหน่าว เสียงแตก ก่อนอายุ 9 ขวบ

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตพบความเปลี่ยนแปลงของลูกควรพามาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมิน โดยแพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงการตรวจประเมินเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น เอกซเรย์อายุกระดูก ตรวจการสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและฮอร์โมนเพศ อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ รวมถึงตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองใน รายที่มีข้อบ่งชี้ เป็นต้น

ภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยมีผลทางด้านร่างกายและจิตใจโดยผลกระทบทางร่างกาย ได้แก่ ผลต่อการเจริญเติบโต คือ ในระยะแรกจะสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน แต่อาจจะมีภาวะตัวเตี้ยตามมาในวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากการที่มีฮอร์โมนเพศก่อนวัยจะทำให้การพัฒนาของอายุกระดูกเร็วกว่าวัย จึงทำให้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้นกว่าปกติ นอกจากนี้เด็กที่เริ่มเป็นสาวก่อนวัยจะมีแนวโน้มที่จะมีประจำเดือนเร็วจึงอาจส่งผลต่อการดูแลตนเองในวัยเด็ก

ส่วนของผลกระทบทางจิตใจ ได้แก่ ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติจะทำให้เด็กรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจในตนเอง และอาจเกิดปัญหาจากการถูกล้อเลียน เนื่องจากพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจไม่สอดคล้องกัน

ภาวะนี้สามารถรักษาและป้องกันได้โดยการรักษาที่ต้นเหตุ เช่น การหยุดยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ การผ่าตัดเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนเพศ เป็นต้น และการรักษาโดยการฉีดยาชะลอการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อหรือไขมันทุก 1 หรือ 3 เดือน เพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ซึ่งจะทำให้เกิดการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชั่วคราว ชะลอการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวรวมถึงอายุกระดูกขณะที่รักษา เมื่อหยุดรักษาก็สามารถเข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้ปกติ

พญ.นิภาพรรณ ให้คำแนะนำว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตลักษณะร่างกายของเด็กว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าวัยหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที

บทความก่อนหน้านี้วันสนุกสุขใจในสวนกลางเมือง : สดจากเยาวชน
บทความถัดไปRov by Hello Yo SS4 รางวัลรวม 39999 บาท