กลาโหม-กทม. ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชนริมคลองหลอด

ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

กลาโหม-กทม. ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชนคลองหลอด

ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชน – เมื่อวันที่ 6 ก.พ. “บิ๊กณัฐ”พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำกำลังพล กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนริมคลองหลอดริมวัดราชบพิตร ต่อเนื่องถึงวัดเทพธิดาราม

ด้วยการรณรงค์และทำความสะอาดบ้านเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และลดภาวะน้ำเสีย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมือง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจะยังคงความต่อเนื่องในลักษณะมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการพัฒนาดูแลทำความสะอาดบ้านเมืองเเละจัดระเบียบสังคมไปด้วยกัน

บทความก่อนหน้านี้จับโอปป้า บิ๊กบอสแก๊งโกงหวยออนไลน์ สูญพันล้าน หนีซุกกรุง
บทความถัดไปโป๊ป ไม่เข็ด! คดี‘หมวยลี่’ยังไม่จบ หลุดแชทสาวอีก ขับบีเอ็มไปรับ-บอกคิดถึง