องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2 

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2” เมื่อเวลา 08.00 . วันที่ 9 .. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดขึ้นโดย “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” เพื่อรณรงค์สิทธิผู้พิการและหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาว”.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี .วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานธงประจำพระองค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัคร จำนวน 50 คน และประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้อุปถัมภ์การจัดงานจำนวน 100 คน

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฉลองพระองค์ในชุดกีฬา ทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัคร จากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปยังสวนลุมพินี สิ้นสุดยังโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรก โดยยังเหลือระยะเวลาในการปั่นจักรยานอีก 13 วัน รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 1,500 กิโลเมตร

บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้พิการและบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ก่อนจะปั่นจักรยานออกตัวจากจุดเริ่มต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะมีการปั่นจักรยานนำของบุคคลทั่วไป และมีผู้ร่วมปั่นจักรยานเป็นบัดดี้กับผู้พิการ

องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2

ประชาชนสามารถบริจาคร่วมโครงการ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ทุกเครือข่าย) กด *948* 6666*100 # โทร.ออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท)

SMS พิมพ์ Y100 ส่งไปที่หมายเลข 4899666 (บริจาคครั้งละ 100 บาท) หรือ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (บัญชีกระแสรายวัน) ธนาคารกรุงเทพ 162-3-077979, ธนาคารกรุงไทย 196-6-00208-4, ธนาคารไทยพาณิชย์ 264-3-00153-0, ธนาคารกสิกรไทย 758-1-01398-6, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 494-0-00140-9 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ เปิดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 40 ทรงแนะให้เกิดบูรณาการ-ส่งเสริมการมีอาชีพ
บทความถัดไปรพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ