ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ใน‘พระองค์หญิง’


บทความก่อนหน้านี้‘โบว์ แวนดา’ เล่าถึงรถมินิ ความตั้งใจของพ่อปอ ที่มีต่อน้องมะลิผู้เป็นที่รัก
บทความถัดไปเสด็จเลียบพระนคร (ตอนแรก) : รู้ไปโม้ด