Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 เม.ย. 2563

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ : รู้ไปโม้ด

13 พ.ค. 2562 - 00:05 น.

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ : รู้ไปโม้ด

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ - ขอความหมายของสิ่งต่างๆ ที่นำเข้าพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร มีแมวกับไก่ด้วย

ฟรี

ตอบ ฟรี

ความรู้นำมาจากข้อเขียนของ ดร.นนทพร อยู่มั่งมี เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.silpa-mag.com ว่า สิ่งของที่เป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรล้วนมีความหมายอันเป็นมงคลสำหรับที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ โดยมีความหมายดังนี้

วิฬาร์ (แมว) แสดงถึงความโชคดี มีลาภ ร่มเย็นเป็นสุข อันสอดคล้องกับคติความเชื่อของไทยที่ว่า แมวหมามาสู่จะมีลาภ อีกทั้งยังเชื่อว่าแมวสามารถขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้าย เพราะแมวมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ในเวลากลางคืน หรือความเชื่อที่ว่าแมวมีเก้าชีวิต หมายถึงความยั่งยืนสถาพรและเป็นอมตะ

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ

ศิลาบด เป็นของใช้ในครัวเรือน ใช้บดเครื่องแกงหรือเครื่องปรุงอาหารต่างๆ การนำศิลาบดมาใช้ในการเฉลิมพระราชมณเฑียรมีความหมายสอดคล้องกับการแสดงความยินดีในการขึ้นเรือนใหม่ด้วยการมอบเครื่องครัวและพันธุ์พืชแก่เจ้าของเรือนนั้น หรือเกี่ยวข้องกับคำให้พรอันแสดงถึงความเจริญงอกงามและมีความมั่นคงที่ว่า “ให้อยู่เย็นเป็นสุขดั่งอุทกธารา และฟัก ให้มีน้ำใจ หนักหน่วงดุจศิลา ขอให้ถั่วงางอกงามบริบูรณ์” ศิลาดังกล่าวนั้นหมายถึงศิลาบด

ฟักเขียว หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุข และถั่วงา หมายถึงความเจริญงอกงาม เช่นเดียวกับข้าวเปลือกที่มีความหมายเดียวกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งของที่มีความหมายดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเฉลิมพระราชมณเฑียรหรือผู้ที่ขึ้นเรือนใหม่ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอันมีความหมายมงคลที่ใช้ในการพระราชพิธีดังกล่าวอีกคือ ดอกหมาก หรือจั่นหมาก บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ เพราะดอกหมากหรือจั่นหมากมีลักษณะเป็นพวง เมื่อออกผลจำนวนมากเรียกเป็นทะลาย แสดงถึงความรุ่งเรืองมีทรัพย์ศฤงคาร เช่นเดียวกับดอกมะพร้าวหรือจั่นมะพร้าวที่ใช้ประดับสถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็มีความหมายเดียวกัน

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ

อีกสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอในการเฉลิมพระราชมณเฑียรคือ กุญแจทอง มีความหมายถึงการมอบกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของบ้านใหม่ ซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งของอันเป็นมงคลสำหรับการพระราชพิธียังมีมากขึ้นในรัชกาลต่อมา ได้แก่ พระแส้หางช้างเผือกผู้ เริ่มมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แส้นั้นเป็นเครื่องใช้สำหรับปัดฝุ่นละออง การใช้หางช้างเผือกมาทำพระแส้แสดงถึงสิ่งของอันเป็นมงคลมากด้วยบารมี เนื่องจากช้างเผือกถือเป็นสัตว์คู่บารมีเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์

เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ

ส่วนการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรเริ่มมีปรากฏภาพในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 อันอาจสอดคล้องกับการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีการมอบสัตว์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของบ้าน โดยที่ไก่นับเป็นสัตว์เลี้ยงสารพัดประโยชน์ ทั้งบอกเวลาและเลี้ยงไว้กินไข่ และผสมผสานกับคติความเชื่อของจีนที่ว่า ไก่ขาวสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้

ทั้งนี้ สำหรับพระแส้หางช้างเผือกผู้ จั่นหมากทอง และกุญแจทอง พระมหากษัตริย์จะทรงรับขณะประทับบนพระแท่นลดที่ทอดอยู่หน้าพระแท่นราชบรรจถรณ์ที่ประดิษฐานในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อันเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง

โดย...น้าชาติ ประชาชื่น

nachart@yahoo.com


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เฉลิมพระราชมณเฑียร : เครื่องประกอบ : รู้ไปโม้ด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง