ก้าวนี้..เพื่อน้อง วิ่งเพื่อเด็กน่าน

17 ก.ค. 2562 - 11:16 น.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ก้าวนี้..เพื่อน้อง

วิ่งเพื่อเด็กน่าน

ระรินธร เพ็ชรเจริญ

ก้าวนี้..เพื่อน้องแต่ละก้าวของนักวิ่ง ชวนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อน้องๆ จังหวัดน่าน

โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เตรียมจัดวิ่งการกุศล “ก้าวนี้ เพื่อน้อง” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างส้วมสุขสันต์ รวมถึงสร้างพื้นที่สวนสุขภาพเพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้เด็กนักเรียนและคนในชุมชน

ก้าวนี้..เพื่อน้อง

ผอ.พรชัย นาชัยเวียง

นายพรชัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 220 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 20 คน โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 39 ไร่ มีสระน้ำ ถนนโดยรอบโรงเรียนและสระน้ำเป็นถนนลูกรัง ห้องน้ำของโรงเรียนมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมมาก และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

พื้นที่รอบโรงเรียน

คณะครูพร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนรวมถึงคณะผู้ปกครองและคนในชุมชนจึงปรึกษาหารือกันเพื่อหางบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ จึงจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวนี้ เพื่อน้อง” เพื่อหารายได้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปพัฒนาพื้นที่รอบ สระน้ำให้เป็นสวนสุขภาพภายในโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนและประชาชนคนในชุมชนมาใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังสร้างสุขภาพและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำเก่าและสร้างส้วมสุขสันต์ จำนวน 8 ห้อง เพื่อให้เป็นห้องน้ำที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเพียงพอต่อการใช้งาน

ร่วมพัฒนาสุขาเพื่อน้อง

“รวมทั้งทางโรงเรียนยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอีกหลายด้าน เงินรายได้จากกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและคน ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ สนับสนุนกองทุนพัฒนาด้านกีฬาและกองทุนพัฒนาด้านวิชาการ พร้อมจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีพฤติกรรมดี แต่มีฐานะยากจน จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท) คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน และผู้ใจบุญบริจาคสมทบเพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ต่อไป” ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว

ผอ.กับเด็กๆ นักเรียน

 

สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวนี้ เพื่อน้อง” จัดวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 หมู่ที่ 15 บ้านรัชดา ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีระยะรุ่นวิ่ง FUN RUN 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท, รุ่นมินิ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท และ VIP 1,000 บาท วิ่งได้ทุกประเภท ชิงถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 หรือที่ http://race.thai.run/ratchada115run

หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียน “ก้าวนี้ เพื่อน้อง” เลขที่บัญชี 677-865162-8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพรชัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 08-6408 -2198 และนายสมศักดิ์ สุทธการ ครูผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 08-9999-1752

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ก้าวนี้..เพื่อน้อง วิ่งเพื่อเด็กน่าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง