สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา – เปิดแล้วสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยของประเทศไทย กับแม่น้ำตองยิน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน .แม่สอด .ตาก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ อู ฮัน ซอ รมว.การก่อสร้างเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 .. พร้อมพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดน สะพานและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า ผ่านแดนระหว่างสองประเทศ โดยมีตัวแทนรัฐบาลสองประเทศเข้าร่วม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ปี 2561 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนมา สูงถึง 1.9 แสนล้านบาทโดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนแม่สอดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 78,000 ล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแนวคิดริเริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เพื่อส่งเสริมฐานะการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทยและเมียนมาและเติมเต็มแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของอาเซียน หลังจากเปิดใช้สะพานแล้วคาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอดจะเพิ่มขึ้นอีก 1 แสนล้านบาทต่อปี

อู ฮัน ซอ กล่าวว่า เมียนมามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศมาโดยตลอด จึงก่อตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดน เมียนมาไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศ? ซึ่งสะพานมิตรภาพเมียนมาไทย ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 นี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ? อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของชุมชนชายแดนทั้งสองฝั่งแม่น้ำ

สำหรับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 นอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศไทยและประเทศเมียนมา ที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว ยังช่วยเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเส้นหลักของอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก? (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อม 4 ประเทศเข้าด้วยกัน ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ นำมาซึ่งความเจริญทั้งด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด่านชายแดนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน

ด้านนางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงในพิธีเปิดการใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทยและเมียนมาที่มีมาอย่างยาวนานและยังช่วยเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเส้นหลักของอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วภูมิภาค นำมาซึ่งความเจริญทั้งด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด่านชายแดนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

โดย – วิชัย ทาเปรียว

บทความก่อนหน้านี้รางวัลครูยิ่งคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ : อริยะโลกที่6
บทความถัดไปเปิดโลกอนาคตกับ‘ฮอนด้า’ งาน‘โตเกียว มอเตอร์โชว์2019’