Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563

เทิดพระเกียรติ ร.9 ทุนการศึกษาให้น้อง

4 ธ.ค. 2562 - 11:25 น.

เทิดพระเกียรติ ร.9 ทุนการศึกษาให้น้อง

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

เทิดพระเกียรติ ร.9 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนยากจน สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 81 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จากนักธุรกิจเมืองพัทยา

เทิดพระเกียรติ ร.9

ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 42,879 คน

เทิดพระเกียรติ ร.9

ถึงแม้ว่ารัฐจะมีระบบจัดการศึกษาให้ โดยจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่ยังมีนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา บางครอบครัวไม่สามารถให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนได้เพียงพอ ไม่มีโอกาสสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาได้ดีมากพอที่จะจบการศึกษาในขั้นพื้นฐาน 12 ปีได้ นักเรียนเหล่านี้จึงยังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษามากกว่าคนอื่นๆ และยังมีค่าใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอีกหลายด้าน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่สะดุดในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนเงินทุนซึ่งรัฐต้องหาทางแก้ไขและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และจากสังคม เพื่อให้มีโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันผอ.สพป. ชลบุรี เขต 3 กล่าว

เทิดพระเกียรติ ร.9

นายเหลย ฉีเฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีโอกาสน้อยได้รับโอกาสที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ดี จึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ศรีราชา บางละมุงและสัตหีบ จำนวน 81 ทุน ทุนละ 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และนักเรียนเองจะได้มีกำลังใจตั้งใจศึกษาเรียนรู้สร้างความก้าวหน้าให้ตนเองและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

เทิดพระเกียรติ ร.9

..มารีดา หมื่นหาร ชั้นป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3 ฐานะยากจนและเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี กล่าวว่าดีใจมากและขอขอบคุณทางโรงเรียน สพป. ชบ. 3 และผู้ใหญ่ใจดีที่คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ปลื้มใจมากเพราะไม่เคยได้รับทุนจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน ทุนที่ได้นี้จะนำไปใช้จ่ายด้านการซื้ออุปกรณ์การเรียนและนำไปใช้จ่ายตอนไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน ช่วยแบ่งเบาภาระภายในครอบครัว สิ่งที่ยังขาดอยู่คือรองเท้า ส่วนเสื้อผ้านักเรียนได้รับบริจาคมาจากผู้มีอุปการคุณ

เทิดพระเกียรติ ร.9

..ไอรดา รุ่งรัตน์ ชั้นม.2 โรงเรียนวัดตโปทาราม มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3 ฐานะยากจน เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและประพฤติดี เผยว่า ดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ล่าสุดได้เกรด 3.89 จะเรียนให้สูงขึ้นไปอีก ถ้ามีทุนการศึกษาและได้เรียนอย่างต่อเนื่องจะเรียนให้จบถึงระดับปริญญาเอก และตั้งใจประกอบอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต

เทิดพระเกียรติ ร.9

ทุนที่ได้รับ 5,000 บาทนี้ จะนำไปซื้อกระเป๋านักเรียนแทนใบเก่าที่ขาดชำรุดและเสื้อผ้านักเรียนค่ะ ที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ประจำวันในการไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน การได้รับทุนครั้งนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของพี่สาวที่ช่วยอุปการะได้อย่างดี..ไอรดากล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เทิดพระเกียรติ ร.9 ทุนการศึกษาให้น้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง