Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว

23 มี.ค. 2563 - 09:48 น.

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว - สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะของภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน และการประกวดสื่อรณรงค์ ทั้งประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยมีทีมนักศึกษาส่งผลงานสื่อรณรงค์ประเภทภาพนิ่ง (อินโฟกราฟิก) 33 ผลงาน และประเภทภาพเคลื่อนไหว (Video/ Animation) 15 ผลงาน

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว

นิธิศ เอกราช และณัฐวัฒน์

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพนิ่ง ได้แก่ ทีมมีโอ โดยน.ส.ปฐมาวดี ราชดา (ซี) และ น.ส.ประภัสสร ขันปัญญา (พิม) ประเภทภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ ทีม EPF ประกอบด้วย นายณัฐวัตน์ บุญมี (ปลื้ม) นายเอกราช รูปงาม (เอก) และนายนิธิศ สิริพรรณมงคล (ฟิว) ทั้งหมดเป็นนักศึกษา ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

นายณัฐวัตน์ บุญมี (ปลื้ม) จากทีม EPF เจ้าของผลงานชุด “The Gambling” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพเคลื่อนไหว กล่าวถึงผลงานว่า “เราสร้างโลกสมมติที่เกิดการระบาดของโรคพนันขึ้น และเสนอแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุด โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นเด็กกำลังเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางต้องผ่านพื้นที่ระบาดของโรคจากการพนัน ซึ่งมีความรุนแรง 3 ระดับ ทั้ง น้อย ปานกลาง และรุนแรง ในเนื้อหาของเรื่องยังแสดงให้เห็นว่าสังคมแย่ลงเพราะการพนันอย่างไร และเราจะหยุดการเข้าถึงสิ่งนี้ได้อย่างไร ซึ่งก็แค่ปิดโทรศัพท์ ลด ละ เลิกการออนไลน์ ก็จะเกิดเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง แต่ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือสถาบันครอบครัว เพราะอยู่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุด”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว

ขณะที่ นายเอกราช รูปงาม (เอก) และ นายนิธิศ สิริพรรณมงคล (ฟิว) เพื่อนร่วมทีม กล่าวเสริมว่า ก่อนเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้รับการอบรมจากเครือข่ายของ สสส. ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันมากขึ้น และรู้ว่าจะนำเสนอเรื่องราวอย่างไร พวกเราต้องการนำเสนอให้เห็นผลกระทบที่จะตามมาจากการเล่นการพนัน หวังว่า สื่อนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ลด ละ เลิกเล่นการพนันได้

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว

ตัวแทนทีม “มีโอ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพนิ่ง น.ส.ปฐมาวดี ราชดา (ซี) กล่าวว่า “ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการที่วัยรุ่นยุคใหม่เข้าถึงการพนันต่างๆ ได้ง่ายขึ้นในช่องทางออนไลน์โดยผ่านสมาร์ตโฟน จึงนำเสนอให้เห็นถึงผลเสียของการพนันทั้งสุขภาพกาย-สุขภาพจิต เช่น หมกมุ่นครุ่นคิดตลอดเวลา อารมณ์เสียง่าย พูดจาติดๆ ขัดๆ เสียเงินเสียทรัพย์สิน ถูกผู้อื่นครอบงำได้ง่าย ฯลฯ ผ่านภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันพนันออนไลน์”

น.ส.ประภัสสร ขันปัญญา (พิม) กล่าวว่า หลังจากนี้จะช่วยกันเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการพนัน เริ่มจากคนใกล้ชิดก่อนแล้วค่อยขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง